TERAŻNIEJSZOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

Zadanie nr 4 - Blok Tradycja i Nowoczesność

Zadanie realizowane zgodnie z zaleceniem UNESCO „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju  powinna przenikać wszystkie poziomy edukacji. Aby tego dokonać powinny harmonijnie współdziałać formalne instytucje oświatowe przedszkola i szkoły oraz różnego typu instytucje propagowania kultury, muzea, ośrodki kultury czy masowe środki przekazu".

 

Artykuły