ZAJĘCIA

Zadanie nr 1 - Blok ECO.

Zadanie  opracowano zgodnie z rekomendacją ONZ.2021 w szczególności poprzez zapis: „zawrzeć pokój z naturą m.in. poprzez badanie ekosystemów wody, gleby, powietrza i edukowanie”. 

 

Zadanie nr 2 -  Blok PPP

Zadanie realizowane wg założenia „warunkiem powodzenia jest aktywność każdego obywatela, dobrze wyedukowanego, wychowanego w poszanowaniu tradycji, kultury, przyrody i w szacunku dla poglądów i pracy innego obywatela”.

Zadanie nr 3 - Blok OZE

Uczniowie samodzielnie gromadzą informacje, w grupie analizują dane, opracowują wyniki i upubliczniają. Uczą się myślenia przyczynowo-skutkowego, odpowiedzialności za przyszłość środowiska naturalnego w GMKG. Weryfikują hipotezę: GMKG inwestuje w OZE.

Zadanie nr 4 - Blok Tradycja i Nowoczesność

Zadanie realizowane zgodnie z zaleceniem UNESCO „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju  powinna przenikać wszystkie poziomy edukacji. Aby tego dokonać powinny harmonijnie współdziałać formalne instytucje oświatowe przedszkola i szkoły oraz różnego typu instytucje propagowania kultury, muzea, ośrodki kultury czy masowe środki przekazu".