2020/2021

REALIZACJA OFERTY EDUKACYJNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE
W I SEMESTRZE W ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.  NAUKA

1.1. KONKURSY

 • Klasowy Konkurs Wiedzy “Moja Ojczyzna”.
 • Klasowy Konkurs Fotograficzny “Jesień w obiektywie”.
 • Klasowy Konkurs Wiedzy o Różańcu.
 • Klasowy Konkurs Wiedzy o Tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.
 • Szkolny Konkurs Biblioteczny “Przeczytane-polecam”.
 • Szkolny konkurs REBUS CHEMICZNY.
 • Szkolny konkurs z Fizyki.
 • Szkolny Konkurs Różańcowy.
 • Szkolny konkurs na najzabawniej przebraną klasę w ramach Dnia Uśmiechu.
 • Szkolny Konkurs na najzabawniejszą emotkę w ramach Dnia Uśmiechu.
 • Szkolny Konkurs “Kartka z kalendarza-Podróż w świat wartości”.
 • Konkurs plastyczny “ Zawody przyszłości z Mapą Karier”.
 • Konkurs językowo-plastyczny pt. „My family”.
 • Szkolny Konkurs Geograficzny -” Pamiętnik z wakacji - wspomnienia”.
 • Konkurs „zDolny Ślązak” – język polski, geografia, biologia, język angielski, chemia, matematyka, historia . 
 • Miejski konkurs plastyczny “Kamienna Góra moich marzeń”.
 • Wrocławski Maraton Matematyczny.
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny “Święty Mikołaj w oczach dzieci”.
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny “Odbicie duszy, zwierciadło serca - baśniowy portret w ramie zamknięty”.
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna- Olimpus.
 • Ogólnopolska Olimpiada Polonistyczna “Olimpus”.
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny - “GEO-Planeta”.
 • Ogólnopolski Konkurs Olimpus z Fizyki.

 

1.2.WYCIECZKI I SPOTKANIA DYDAKTYCZNE

 • Warsztaty “Z gliną na wesoło” w Galerii Pod Aniołem w Dobkowie.
 • Zajęcia dydaktyczne w kompleksie ARADO - tajnym laboratorium Hitlera.
 • Warsztaty “Las w słoiku”.
 • Udział w projekcie “Na stadionach i w okopach. Żołnierze-sportowcy na froncie wojny polsko-bolszewickiej”. 

  

2. DZIAŁANIA KULTURALNO - EDUKACYJNE

2.1. SZKOLNE IMPREZY I APELE

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I i Pasowanie na ucznia.
 • Klasowe wieczory filmowe.
 • Klasowy wieczór filmowy online.
 • Klasowe świętowanie Dnia Chłopaka.
 • Jesienny festyn rekreacyjny.
 • Tydzień Małego Chemika i Fizyka.

2.3. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • Wybory władz Samorządu Uczniowskiego.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Pasowanie na Ucznia - pomoc podczas uroczystości.
 • Życzenia on-line z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Życzenia on-line świąteczno-noworoczne
 • Pomoc przy organizacji kiermaszu WOŚP wraz z grupą szkolnego wolontariatu.

2.4. GAZETKI I WYSTAWKI

 • Z książką Ci do twarzy - gazetka z ok. Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 • Bezpieczeństwo w Internecie.
 • Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla.
 • Patroni roku 2021.
 • Piramida zdrowego żywienia-gazetka w świetlicy.
 • Sentencje o książkach i czytaniu -gazetka w czytelni.
 • Biblioteka - co o niej wiesz? - gazetka w bibliotece szkolnej.
 • Prośby książki do czytelnika.
 • Dlaczego warto zachęcać dzieci do czytania - gazetka dla rodziców.
 • Historia komputerów i Internetu.
 • Depresja to choroba - gazetka z Okazji Światowego Dnia Walki z Depresją.
 • Światowy Dzień Walki z otyłością.

2.6. DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

 •  Wykonanie plakatów promujących oszczędzanie wody.
 •  Zbiórka kasztanów i żołędzi .
 •  Udział w warsztatach “Las w słoiku”.

2.7. TURYSTYKA I REKREACJA

 • Wycieczka do DZPK Wrocław- „Ścieżka dydaktyczna Tąpadła- szczyt Ślęży”.
 • Wycieczka do wioski indiańskiej Rise of the Sun w Janiszowie.
 • Wycieczka do Muzeum Przemysłu i Techniki- Kopalni Węgla Kamiennego “Julia”.
 • Wycieczka w Góry Stołowe - Błędne Skały.
 • Wycieczka na ,,Głazy Krasnoludków”.
 • Wycieczka rowerowa do Krzeszowa.

2.9. AKCJE CHARYTATYWNE

 • Dzień Uśmiechu - promowanie postaw tolerancji i życzliwości, happening.
 • Stworzenie i sprzedaż szkolnego kalendarza charytatywnego “Podróż w świat wartości”.
 • Pomoc potrzebującej rodzinie w ramach projektu “Szlachetna Paczka”.
 • Sadzenie żonkili i sprzedaż kalendarzy w ramach akcji “Pola Nadziei” Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
 • Współpraca z Domem Seniora Willmanowa Pokusa w Krzeszowie - nagranie filmiku z życzeniami z okazji Dnia osób starszych, przygotowanie 40 kartek z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Organizacja szkolnego kiermaszu na rzecz WOŚP.

2.10. INNE

 • Wirtualny Klub Miłośników Czytania - internetowe recenzje książek.
 • #tęczachallenge - z cyklu: chemia dla geeka – eksperyment.
 • #miećpH - z cyklu: chemia dla geeka – infografika.
 • Szkolna Akcja “Przerwa z książką”.
 • Szkolna Akcja “Rymowanki o relacjach międzyludzkich”.
 • Interaktywny Chemiczny Kalendarz Adwentowy - Merry CHEMISTmas everyone!
 • Robimy modele Układu Słonecznego.

 

3. PROFILAKTYKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

3.1. DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 • Prowadzenie porad, konsultacji oraz mediacji dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych. 
 • Realizacja programu o charakterze terapeutycznym “Świetlicowe drogowskazy”.
 • Realizacja programu “Rok relacji w edukacji”.

3.2.PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW

 • Diagnoza zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zagrożeń dotyczących używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych” w klasach IV - V oraz VI - VIII.
 • Badanie kondycji psychicznej uczniów.

3.3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • Realizacja projektu “Owce w sieci” - co to jest cyberprzemoc.
 • Warsztaty profilaktyczne “Studium tolerancji: Inny nie znaczy gorszy”.
 • Warsztaty profilaktyczne “Moja droga w dorosłość bez uzależnień”.
 • Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne “Plenerowe poznawanie świata”. 

 3.4 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 • Realizacja programu “Zdrowo jem, więc wiem”. Piramida zdrowego żywienia.
 • Spotkania profilaktyczne “Bieg po zdrowie”. 
 • Opracowanie i udostępnienie prezentacji dotyczącej szkodliwości palenia papierosów z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne “Jem na zdrowie- to, co zdrowe!”.
 • Realizacja XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego “Trzymaj formę”.

 3.5. PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY

 • Warsztaty poprawiające relację rówieśnicze w klasie: “Jestem współtwórcą atmosfery w klasie” .
 • Zajęcia dotyczące empatii oraz relacji rówieśniczych.
 • “Powiedz komuś” profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego.

3.6. ELIMINACJA WAGARÓW 

 • Kontrola frekwencji na podstawie analizy dziennika oraz rozmów z wychowawcami klas I - IV. 
 • Stałe monitorowanie uczęszczania uczniów na zajęcia stacjonarne i uczestnictwa w lekcjach online.

3.7. DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • Procedura Niebieskiej Karty w rodzinach stosujących przemoc wobec dzieci.
 • Wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich. 
 • Spotkanie z prawnikiem “Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa”.
 • Udział przedstawiciela szkoły w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy.

3.8. WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI SPECJALISTYCZNYMI I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ

 • Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, Asystentem Edukacji Romskiej,
  Zespołem Interdyscyplinarnym - udział w posiedzeniu grup roboczych.
 • Współpraca z asystentami rodziny, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 
 • Warsztaty profilaktyczne “Nie zmarnuj swojego talentu” - warsztaty dla klasy 6c w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno - profilaktycznego “Nie zmarnuj swojego talentu”.

 3.9. PROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH VII I VIII.

 • Spotkania rekrutacyjne dla klas 8, prezentacja szkół średnich
 • Udział uczniów klas ósmych w dniach otwartych szkół średnich miasta Kamienna Góra. 
 • Spotkania z pracodawcami celem pozyskania uczniów na praktyczną naukę zawodu. 
 • Wyjścia do zakładów pracy ( np. Autocam) celem poznania środowiska pracy 
 • Porady i konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców
 • Stała i obowiązkowa współpraca z wychowawcami kl. 7 i 8 w związku z realizacją zajęć doradztwo zawodowe.