Dla nauczycieli

10 mądrości nauczycielskich

1. Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie.

2. Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem.

3. W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się i nie jestem stroną.

4. Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie.

5. Jestem cierpliwy. Uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.

6. Lekcja jest dla uczniów -nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich uczniów.

7. Nie jestem nieomylny - mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.

8. Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań.

9. Wymagania nie wykluczają życzliwości, nie zrzędzę, nie pouczam. Czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji.

10. Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości, będą mi wdzięczni przez całe życie. 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

1.

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

2. 

14.10.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3. 

15.10 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4. 

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5. 

23.12 – 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6. 

7.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7. 

31.01 – 13.02.2022 r.

Ferie zimowe

8. 

14 – 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.

2.05.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10. 

24 – 26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

11. 

13 – 15.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty- termin dodatkowy

12. 

17.06.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
odpracowany Festynem Rodzinnym 09.10.2021 r.

13. 

24.06.2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14. 

25.06 – 31.08.2022 r.

Ferie letnie

 

DO POBRANIA:

WYCIECZKI, WYJŚCIA, ZAWODY

 1. WZÓR KARTY WYCIECZKI
 2. ZGODA NA WYCIECZKĘ / WYJŚCIE / ZAWODY / KONKURS
 3. REGULAMIN WYCIECZKI
 4. BEZPIECZEŃSTWO W POJEŹDZIE
 5. PASY BEZPIECZEŃSTWA - ULOTKA
 6. PASY BEZPIECZEŃSTWA
 7. BEZPIECZNA PODRÓŻ AUTOKAREM - INFORMACJA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
 8. BEZPIECZNE PRZEWOŻENIE DZIECI

POMOC PP

 1. INFORMACJA O USTALONYCH FORMACH POMOCY -  1 forma
 2. INFORMACJA O USTALONYCH FORMACH POMOCY -  2 formy
 3. INFORMACJA O USTALONYCH FORMACH POMOCY -  3 formy
 4. INFORMACJA O USTALONYCH FORMACH POMOCY -  4 formy
 5. INFORMACJA O USTALONYCH FORMACH POMOCY -  5 form

WYCHOWAWCY

 1. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY 1-3
 2. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY 4-8
 3. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY 8 - KOŃCOWE

RÓŻNE

 1.  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
 2. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
 3.  PROCEDURY OBOWIAZUJACE W SP2: