ZAPISY DO KL. 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE INFORMUJE O ZAPISACH
DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W  KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ZAPISY W DNIACH : od 07.01. 2020 R. –  do 31.01.2020 R. GODZ. 8.00 – 15.30 SALA 211 (II PIĘTRO)

NA PODSTAWIE:

1. Zgłoszenia dokonanego przez rodziców dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Wniosku złożonego przez rodziców dla uczniów spoza obwodu szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ NA PODSTAWIE:

1. Wniosku (pisemnej zgody) złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem.

2. Zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka.

3. Uzyskanych przez dziecko pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci chętnych i spełniających w/w warunki, o przyjęciu do klasy sportowej zdecydują wyniki prób sprawności fizycznej.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ DLA DZIECI W WIEKU 6 LAT

Na podstawie wniosku złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym korzystają  z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.