KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 AKTUALIZACJA

1 WRZEŚNIA 2020

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14 PAŹDZIERNIKA 2020

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 LISTOPADA 2020

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

12 - 13 LISTOPADA 2020

DWA DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

23 – 31 GRUDNIA 2020

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6 STYCZNIA 2021

TRZECH KRÓLI

31 STYCZNIA 2021

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU

18 STYCZNIA - 31 STYCZNIA 2021
4 STYCZNIA - 17 STYCZNIA 2021

FERIE ZIMOWE

1 - 06 KWIETNIA 2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

27 KWIETNIA

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

3 MAJA 2021

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

25-26-27 MAJA 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TERMIN GŁÓWNY
TRZY DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-7

1 CZERWCA 2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

3 CZERWCA 2021

BOŻE CIAŁO

4 CZERWCA 2021

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
ODPRACOWANY 2 PAŹDZIERNIKA 2020 - FESTYN

16-17-18 CZERWCA 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TERMIN DODATKOWY

25 CZERWCA 2021

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYACH

2 LIPCA 2021 TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW ÓSMOKLASISTY
9 LIPCA 2021 TERMIN WYDANIA ZDAJĄCYM ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI

 

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W R. SZK. 2019/2020:
AKTUALIZACJA

  Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustalono wprowadzenie następujących zmian:

  • 2 – 3 stycznia 2020 r.
  •        21 – 23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty;
  •        30 kwietnia 2020 r. – Święto Szkoły;
  • 1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka;
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)  – Sportowy Festyn Rodzinny  - odpracowano  w sobotę  26 października 2019 r.
  • 16 – 18 czerwca 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty.

*Na podstawie: Rozporządzenia MEN z dn. 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;