Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 SZANOWNI RODZICE!

W związku z zagrożeniem zachorowania na chorobę wywołaną koronawirusem, uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl oraz aktualnymi komunikatami.

Najważniejsze zalecenia to:

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

1.      Często myj ręce – zgodnie z załączoną Instrukcją.
2.      Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.
3.      Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
4.      Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Instrukcję skutecznego mycia rąk oraz zalecenia szczegółowe znajdą Państwo w zakładce DLA RODZICÓW.

Aktualności