Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

SZANOWNI RODZICE!

W związku z tragicznym w skutkach zdarzeniem, które miało miejsce na terenie jednej z warszawskich szkół podstawowych, wyrażamy nasz smutek oraz łączymy się w żałobie z rodziną i bliskimi zabitego chłopca.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro każdego ucznia naszej szkoły, przez cały rok szkolny podejmujemy wspólnie z Państwem i odpowiednimi instytucjami rozmaite działania profilaktyczne. W obliczu wspomnianej tragedii wszyscy jesteśmy zobowiązani do wzmożenia działań mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, a tym bardziej podejmowania próby ich użycia w celu wyrządzenia krzywdy innej osobie.

Prosimy Państwa o przeprowadzenie z dziećmi rozmów na ten temat, a także o wzmożenie czujności, kontrolowanie rzeczy, które dziecko zabiera z sobą do szkoły, oraz uświadamianie dzieciom znaczenia relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.

To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie i postępowanie dzieci i młodzieży. Mamy moralny obowiązek uczyć ich funkcjonowania społecznego w poszanowaniu zdrowia i życia własnego oraz innych ludzi. Agresji i przemocy zdecydowanie mówimy NIE! Licząc na Państwa wsparcie, jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania, jednomyślność oraz poczucie współodpowiedzialności za wszystkich uczniów przyczynią się do zapewnienia im bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

Ubolewamy nad każdą bezsensowną śmiercią młodego człowieka, zwłaszcza zadaną ręką rówieśnika…

Dziękując Państwu za współpracę w tym zakresie, wyrażamy nadzieję, że już nigdy więcej w żadnej polskiej szkole nie dojdzie do podobnej tragedii, jaka wydarzyła się w Warszawie.                                                                                                               

 

                                                                                                                              Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 2

w Kamiennej Górze

 SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE KLAS VIII!

Informujemy, że wszelkie informacje i materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

W/w materiały zostały też umieszczone na szkolnej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW.

Ponadto w szkole dostępny jest Informator  dla ósmoklasistów,w którym również znajdują się wiadomości o egzaminach i rekrutacji oraz adresy i rankingi szkół w naszym województwie i Polsce.

 

 

 

  
Szanowni Rodzice!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wystosowanym w  związku ze wzrostem zachorowań na choroby zakaźne.
List został umieszczony w  zakładce DLA RODZICÓW.

 

 

 Jestem kulturalna/kulturalny i dobrze się z tym czuję. . .

 

Tak brzmi tytuł nowego projektu, którego głównym celem jest promowanie relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i wysokiej kulturze osobistej. Zwieńczeniem podjętych działań w ramach projektu będzie konkurs plastyczny dla dzieci z klas młodszych oraz szkolna debata dla uczniów z klas 4-7.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału!

 

 

 W zajęciach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pozyskany przez szkołę w 2011 roku
w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

 

 

 

 Nasza szkoła uczestniczy w w projekcie "Dolnośląska e-szkoła"