Strona główna

Dzisiaj na tablicy

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE KLAS VIII!

Informujemy, że wszelkie informacje i materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

W/w materiały zostały też umieszczone na szkolnej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW.

Ponadto w szkole dostępny jest Informator  dla ósmoklasistów,w którym również znajdują się wiadomości o egzaminach i rekrutacji oraz adresy i rankingi szkół w naszym województwie i Polsce.

 

 

 

  
Szanowni Rodzice!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wystosowanym w  związku ze wzrostem zachorowań na choroby zakaźne.
List został umieszczony w  zakładce DLA RODZICÓW.

 

 

 Jestem kulturalna/kulturalny i dobrze się z tym czuję. . .

 

Tak brzmi tytuł nowego projektu, którego głównym celem jest promowanie relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i wysokiej kulturze osobistej. Zwieńczeniem podjętych działań w ramach projektu będzie konkurs plastyczny dla dzieci z klas młodszych oraz szkolna debata dla uczniów z klas 4-7.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału!

 

 

 W zajęciach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pozyskany przez szkołę w 2011 roku
w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

 

 

 

 Nasza szkoła uczestniczy w w projekcie "Dolnośląska e-szkoła"