Ogłoszenia

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

2 WRZEŚNIA 2019

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14 PAŹDZIERNIKA 2019

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

22 PAŹDZIERNIKA 2019

PASOWANIE NA UCZNIA

23 – 31 GRUDNIA 2019

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

10 LUTEGO - 23 LUTEGO 2020

FERIE ZIMOWE

9 - 14 KWIETNIA 2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

30 KWIETNIA 2020

ŚWIĘTO SZKOŁY

1 CZERWCA 2020

DZIEŃ DZIECKA

26 CZERWCA 2020

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

27 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2020

FERIE LETNIE

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalono następujące dni :

  1. 2 – 3 stycznia 2020 r.
  2. 21 – 23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty;
  3. 30 kwietnia 2020 r. – Święto Szkoły;
  4. 1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka;
  5. 12 czerwca 2020 r.  – Sportowy Festyn Rodzinny

UWAGA: Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) zostanie odpracowany  w sobotę  26 października 2019 r.