Ogłoszenia

 

                                        SZANOWNI RODZICE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze

ma zaszczyt przedstawić Wam ofertę edukacyjną

 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

 w roku szkolnym 2018/2019 ur. w 2011 i 2012.

Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniają

 wysoką jakość usług edukacyjnych!

 

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka niemieckiego lub angielskiego,
 • naukę pływania w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych w klasach ogólnych 4-6 i w klasach sportowych 1-6,
 • naukę tańca towarzyskiego w klasach sportowych,
 • korzystanie z platformy edukacyjnej,
 • tworzymy klasy sportowe już od klasy pierwszej (zapisy w sekretariacie szkoły)

           Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I sportowej jest złożenie przez rodziców następujących dokumentów:

 • zaświadczenia  lekarskiego  o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym naukę w klasie sportowej,
 • oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

          O przyjęciu do klasy sportowej decyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc ograniczona.

 

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koło taneczne,                 koło językowe,                       
 • koło muzyczne,                koło plastyczne,

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 700-1530,
 • odprowadzanie uczniów do świetlicy środowiskowej,
 • zajęcia wychowania fizycznego w trzech salach sportowych,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opiekę stomatologiczną,
 • opiekę pielęgniarską.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • dwie sale do zajęć rekreacyjno- sportowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • miejsce zabaw z Programu „Radosna Szkoła”,
 • nowoczesną pracownię przyrodniczą,
 • boisko z nawierzchnią tartanową,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • laboratorium językowe,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • kręgielnię.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Festyn Rodzinny,
 • Turniej Gier i Zabaw,                                                                                                          
 • Turniej Bezpieczna i Życzliwa Szkoła,
 • Otwarte Zawody Pływackie,
 • Turniej Gry w Kręgle,
 • Święto Szkoły z  prezentacją oferty edukacyjnej,                                       
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • Wycieczki i rajdy,
 • „Zielone szkoły”,
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH

UL. JELENIOGÓRSKA 7

58-400 KAMIENNA GÓRA

TEL. (075) 744 25 59

FAX. (075) 744 77 19 

www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl

 

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ W NASZEJ SZKOLE PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI” ZOSTAŁ STWORZONY MINIPORTAL INFORMUJĄCY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY:

 

 MINIPORTAL

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KAMIENNEJ GÓRZE INFORMUJE O ZAPISACH

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W  KLASIE PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZAPISY W DNIACH : 22.10. 2018 R. – 2.11.2018 R.

GODZ. 8.00 – 15.30

SALA 211 (II PIĘTRO)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW. 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

3 WRZEŚNIA 2018

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14 PAŹDZIERNIKA 2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 PAŹDZIERNIK 2018

PASOWANIE NA UCZNIA

24 – 31 GRUDNIA 2018

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2019

FERIE ZIMOWE

18 - 23 KWIETNIA 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

26 KWIETNIA 2019

ŚWIĘTO SZKOŁY

3 CZERWCA 2019

RAJD SZKOLNY „BOBRZANIE PRZECIW PRZEMOCY” - DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21 CZERWCA 2019

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

22 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2019

FERIE LETNIE

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019