Dla rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

TERMIN

RODZAJ
SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

7 IX 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

21 IX 2022 r.

 •             kl. 8 – godz. 16:00

ZEBRANIE

INFORMACYJNE

Egzamin ósmoklasisty

19 X 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

 23 XI 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

21 XII 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

1 II 2023 r. 

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły.
Omówienie zasad organizacji pracy szkoły w II semestrze.

29 III 2023 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

17 V 2023 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Pisemne powiadomienie o rocznych ocenach przewidywanych.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

2.

14.10.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień Edukacji Narodowej

3.

31.10.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.

1.11.2022 r.

Wszystkich Świętych

5.

11.11.2022 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

6.

23.12.2022 r.
- 1.01.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7.

6.01.2023 r.

Święto Trzech Króli

8.

22.01.2023 r.

Zakończenie I okresu

9.

13.02 – 26.02.2023 r.

Ferie zimowe

10.

6.04 – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11.

28.04.2023 r.

75-lecie Szkoły

12.

1.05.2023 r.

Święto pracy

13.

2.05.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.

3.05.2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

15.

23.05 – 25.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

16.

1.6.2023 r.

Dzień dziecka
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.

8.06.2023 r.

Boże Ciało

18.

9.06.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
odpracowany Festynem Rodzinnym 01.10.2022 r.

19.

12.06 – 14.06.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

20.

19.06.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.

23.06.2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.

24.06 – 31.08.2023 r.

Ferie letnie

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI 2022/2023

LP. Nazwisko i imię dzień godziny
1 Tatko- Fujar Agnieszka środa 15:30 - 16:30
2 Bielak Sylwia czwartek 15:15 - 16:15
3 Borowska Beata środa 14:00 - 15:00
4 Chałupa Magdalena piątek 14:00 - 15:00
5 Chodasewicz Małgorzata wtorek 14:50 - 15:50
6 Chudek Dorota czwartek 14:50 - 15:50
7 Cieniuch Beata środa 15:40 - 16:40
8 Czerwińska Sylwia środa 14:00 - 15:00
9 Fijał Elżbieta środa 14:05 - 15:05
10 Filip Joanna środa 15:30 - 16:30
11 Gontko Daniel wtorek 18:30 - 19:30
12 Gotowt Małgorzata poniedziałek 14:00 - 15:00
13 Homoncik Jan Sylwester wtorek i środa 14:15 - 14:45
14 Homoncik Joanna środa 14:05 - 15:05
15 Homoncik Karolina czwartek 14:00 - 15:00
16 Homoncik Marek poniedziałek 14:00 - 15:00
17 Janik Karolina środa 14:00 - 15:00
18 Jasiński Andrzej środa 14:00 - 15:00
19 Jasiurkowska Kinga czwartek 14:00 - 15:00
20 Kalisiewicz Anna wtorek 14:00 - 15:00
21 Kaliszewska Roksana poniedziałek 14:45 - 15:45
22 Kepel Małgorzata środa 15:30 - 16:30
23 Kołodziej Marzena poniedziałek 14:00 - 15:00
24 Kożuch Anna wtorek 14:00 - 15:00
25 Krzystek Monika czwartek 15:00 - 16:00
26 Kućmirowska Magdalena czwartek (3,17.11) 14:00 - 15:00
27 Kulon Ewa czwartek 14:55 - 15:55
28 Lorenc Beata czwartek 14:00 - 15:00
29 Łabuda Bożena poniedziałek 14:10 - 15:10
30 Łatka Anna poniedziałek 14:50 - 15:50
31 Łazarowicz Joanna czwartek 14:00 - 15:00
32 Łękawska Katarzyna czwartek 14:00 - 15:00
33 Madziar-Cabała Anna piątek 14:00 - 15:00
34 Maguda Marcin środa 14:00 - 15:00
35 Maik Mariusz piątek 14:50 - 15:50
36 Majda Beata czwartek 13:30 - 14:30
37 Michalska Jolanta czwartek 14:05 - 15:05
38 Mrozowska- Paździur Beata wtorek 14:00 - 15:00
39 Nowak Adam poniedziałek 15:40 - 16:25
40 Ochrymczuk Piotr czwartek 16:15 - 17:15
41 Olszewska Anna środa 14:00 - 15:00
42 Omachel Irena piątek 13:30 - 14:30
43 Podobińska Justyna poniedziałek 14:00 - 15:00
44 Popko Grzegorz środa 15:00 - 16:00
45 Rosłon Elżbieta poniedziałek 14:05 - 15:05
46 Rusnarczyk Małgorzata wtorek 14:00 - 15:00
47 Sroka Jowita czwartek 14:00 - 15:00
48 Staniec Sławomir czwartek 17:15 - 18:15
49 Stawarz Monika środa 14:50 - 15:50
50 Steczko Joanna środa 14:50 - 15:50
51 Sternal Kamil poniedziałek 14:00 - 15:00
52 Sułkowska Anna wtorek 14:00 - 15:00
53 Szczerba Ewa środa 14:55 - 15:40
54 Trela Marcin wtorek 14:05 - 15:05
55 Wiatrowska Patrycja środa 14:00 - 15:00
56 Winiarska Julia wtorek 14:00 - 15:00
57 Włodarczyk-Król Anna poniedziałek 18:00 - 19:00

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

DO POBRANIA:

ZGODY, UPOWAŻNIENIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczenie rodzica dotyczące rachunku bankowego
 2. Wzór usprawiedliwienia SP2
 3. Wzór zwolnienia z lekcji SP2
 4. Wzór zgody na wycieczkę/wyjście/zawody/konkurs
 5. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 6. Wzór upoważnienia do odbioru świadectw/zaświadczenia/innego dokumentu
 7. Wzór zgody rodzica na pomiar temperatury ciala dziecka
 8. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 9. Wniosek o opiekę w świetlicy szkolnej podczas dni wolnych

 

BIBLIOTEKA

 1. Wykaz podręczników 2022/2023
 2. List bibliotekarza do rodziców
 3. Prezentacja - CO CZYTANIE DAJE NASZYM DZIECIOM
 4. Prośba do rodziców
 5. To warto przeczytać

 

UBEZPIECZENIE

 1. Zakres świadczeń 2022/2023 
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Tabela środków specjalnych do OWU
 4. Wzór zgłoszenia szkody
 5. Sposób likwidacji szkody.

 

PORADNIKI - DZIENNIK LIBRUS

 1. Instrukcja pobierania i odsyłania zadań domowych przez przeglądarkę internetową
 2. Instrukcja odsyłania zadań domowych
 3. Jak odsyłać zadania domowe w Synergii 
 4. Instrukcja logowania do dziennika
 5. Instrukcja odbierania i wysyłania wiadomości

 

PORADNIKI, ZALECENIA I INFORMATORY 

 1. Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie
 2. Kształcenie na odległość w klasach I-III
 3. Moje dziecko w przedszkolu i szkole
 4. Kampania - STOP ZWOLNIENIOM Z WF
 5. Kampania - WF Z KLASĄ
 6. Ebook dla dzieci o koronawirusie
 7. Zalecenia dotyczące koronawirusa
 8. Broszura - DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI 2021
 9. Instrukcja instalacji mLegitymacji
 10. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców.  

 

RÓŻNE

 1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
 2. Zasady oceniania  -  NAUCZANIE ZDALNE 2020/2021
 3. Zasady oceniania na odległość 2019/2020

 

ŚWIETLICA

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 2. Upoważnienie do odprowadzania dziecka do świetlicy środowiskowej
 3. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych – świetlica
 4. Regulamin świetlicy szkolnej
 5. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy