Dla rodziców

 


 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH        

  W KAMIENNEJ GÓRZE, UL. JELENIOGÓRSKA 7,
OGŁASZA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
W DN. OD 15 DO 30 LISTOPADA

 

NA PODSTAWIE:

1. Zgłoszenia dokonanego przez rodziców dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Wniosku złożonego przez rodziców dla uczniów spoza obwodu szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ NA PODSTAWIE:

1. Wniosku (pisemnej zgody) złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem.

2. Zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka.

3. Uzyskanych przez dziecko pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci chętnych i spełniających w/w warunki, o przyjęciu do klasy sportowej zdecydują wyniki prób sprawności fizycznej.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ DLA DZIECI W WIEKU 6 LAT

Na podstawie wniosku złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym korzystają  z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 CO SIĘ ZMIENI W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0700-1530

0700-1530

0700-1530

0700-1530

0700-1530

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO W R. SZK. 2018/2019

POKÓJ NR 17 TEL. 757442559 WEW. 123

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

800-1400

 

800-1530

 

900-1530

 

 

 800-1530

 

 

800-1530

 

Pliki do pobrania