Dla rodziców

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

8 IX 2021 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

20 IX 2021 r.

 •             kl. 8 – godz. 15:30

ZEBRANIE

INFORMACYJNE

Egzamin ósmoklasisty

6 X 2021 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

 3 XI 2021 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

22 XII 2021 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

26 I 2022 r. 

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły.
Omówienie zasad organizacji pracy szkoły w II semestrze.

9 III 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

6 IV 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

11 V 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Pisemne powiadomienie o rocznych ocenach przewidywanych.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1.

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

2. 

14.10.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3. 

15.10 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4. 

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5. 

23.12 – 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6. 

7.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7. 

31.01 – 13.02.2022 r.

Ferie zimowe

8. 

14 – 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.

2.05.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10. 

24 – 26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

11. 

13 – 15.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty- termin dodatkowy

12. 

17.06.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
odpracowany Festynem Rodzinnym 09.10.2021 r.

13. 

24.06.2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14. 

25.06 – 31.08.2022 r.

Ferie letnie

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

DO POBRANIA:

ZGODY, UPOWAŻNIENIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczenie rodzica dotyczące rachunku bankowego
 2. Wzór usprawiedliwienia SP2
 3. Wzór zwolnienia z lekcji SP2
 4. Wzór zgody na wycieczkę/wyjście/zawody/konkurs
 5. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 6. Wzór upoważnienia do odbioru świadectw/zaświadczenia/innego dokumentu
 7. Wzór zgody rodzica na pomiar temperatury ciala dziecka
 8. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

BIBLIOTEKA

 1. Wykaz podręczników 2021/2022
 2. List bibliotekarza do rodziców
 3. Prezentacja - CO CZYTANIE DAJE NASZYM DZIECIOM
 4. Prośba do rodziców
 5. To warto przeczytać

 

UBEZPIECZENIE

 1. Zakres świadczeń 2021/2022 
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Tabela środków specjalnych do OWU
 4. Wzór zgłoszenia szkody

 

PORADNIKI - DZIENNIK LIBRUS

 1. Instrukcja pobierania i odsyłania zadań domowych przez przeglądarkę internetową
 2. Instrukcja odsyłania zadań domowych
 3. Jak odsyłać zadania domowe w Synergii 
 4. Instrukcja logowania do dziennika
 5. Instrukcja odbierania i wysyłania wiadomości

 

PORADNIKI, ZALECENIA I INFORMATORY 

 1. Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie
 2. Kształcenie na odległość w klasach I-III
 3. Moje dziecko w przedszkolu i szkole
 4. Kampania - STOP ZWOLNIENIOM Z WF
 5. Kampania - WF Z KLASĄ
 6. Ebook dla dzieci o koronawirusie
 7. Zalecenia dotyczące koronawirusa
 8. Broszura - DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI 2021
 9. Instrukcja instalacji mLegitymacji
 10. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców.  

 

RÓŻNE

 1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
 2. Zasady oceniania  -  NAUCZANIE ZDALNE 2020/2021
 3. Zasady oceniania na odległość 2019/2020