Dla rodziców

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

8 IX 2021 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

20 IX 2021 r.

 •             kl. 8 – godz. 15:30

ZEBRANIE

INFORMACYJNE

Egzamin ósmoklasisty

6 X 2021 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

 3 XI 2021 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

22 XII 2021 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

26 I 2022 r. 

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły.
Omówienie zasad organizacji pracy szkoły w II semestrze.

9 III 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

6 IV 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

11 V 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Pisemne powiadomienie o rocznych ocenach przewidywanych.

  

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

DO POBRANIA:

ZGODY, UPOWAŻNIENIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczenie rodzica dotyczące rachunku bankowego
 2. Wzór usprawiedliwienia SP2
 3. Wzór zwolnienia z lekcji SP2
 4. Wzór zgody na wycieczkę/wyjście/zawody/konkurs
 5. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 6. Wzór upoważnienia do odbioru świadectw/zaświadczenia/innego dokumentu
 7. Wzór zgody rodzica na pomiar temperatury ciala dziecka
 8. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

BIBLIOTEKA

 1. Wykaz podręczników 2020/2021
 2. List bibliotekarza do rodziców
 3. Prezentacja - CO CZYTANIE DAJE NASZYM DZIECIOM
 4. Prośba do rodziców
 5. To warto przeczytać

 

UBEZPIECZENIE

 1. Zakres świadczeń 
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Tabela środków specjalnych do OWU
 4. Wzór zgłoszenia szkody

 

PORADNIKI - DZIENNIK LIBRUS

 1. Instrukcja pobierania i odsyłania zadań domowych przez przeglądarkę internetową
 2. Instrukcja odsyłania zadań domowych
 3. Jak odsyłać zadania domowe w Synergii 
 4. Instrukcja logowania do dziennika
 5. Instrukcja odbierania i wysyłania wiadomości

 

PORADNIKI, ZALECENIA I INFORMATORY 

 1. Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie
 2. Kształcenie na odległość w klasach I-III
 3. Moje dziecko w przedszkolu i szkole
 4. Kampania - STOP ZWOLNIENIOM Z WF
 5. Kampania - WF Z KLASĄ
 6. Ebook dla dzieci o koronawirusie
 7. Zalecenia dotyczące koronawirusa
 8. Broszura - DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI 2021
 9. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców.  

 

RÓŻNE

 1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
 2. Zasady oceniania  -  NAUCZANIE ZDALNE 2020/2021
 3. Zasady oceniania na odległość 2019/2020