Dla rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

TERMIN

RODZAJ
SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

7 IX 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

21 IX 2022 r.

 •             kl. 8 – godz. 16:00

ZEBRANIE

INFORMACYJNE

Egzamin ósmoklasisty

19 X 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

 23 XI 2022 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Omówienie bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

21 XII 2022 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

1 II 2023 r. 

 •             kl. 1 – 4  godz. 15:30
 •             kl. 5 – 8  godz. 17:00

ZEBRANIE OGÓLNE

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły.
Omówienie zasad organizacji pracy szkoły w II semestrze.

29 III 2023 r.

 •             godz. 15:30 – 16:30

OTWARTA ŚRODA

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

17 V 2023 r.

 •             kl. 1 – 4  godz. 17:00
 •             kl. 5 – 8  godz. 15:30

ZEBRANIE OGÓLNE

Pisemne powiadomienie o rocznych ocenach przewidywanych.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

2.

14.10.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień Edukacji Narodowej

3.

31.10.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.

1.11.2022 r.

Wszystkich Świętych

5.

11.11.2022 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

6.

23.12.2022 r.
- 1.01.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7.

6.01.2023 r.

Święto Trzech Króli

8.

22.01.2023 r.

Zakończenie I okresu

9.

13.02 – 26.02.2023 r.

Ferie zimowe

10.

6.04 – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11.

28.04.2023 r.

75-lecie Szkoły

12.

1.05.2023 r.

Święto pracy

13.

2.05.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.

3.05.2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

15.

23.05 – 25.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

16.

1.6.2023 r.

Dzień dziecka
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.

8.06.2023 r.

Boże Ciało

18.

9.06.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
odpracowany Festynem Rodzinnym 01.10.2022 r.

19.

12.06 – 14.06.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

20.

17.06.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.

23.06.2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.

24.06 – 31.08.2023 r.

Ferie letnie

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

DO POBRANIA:

ZGODY, UPOWAŻNIENIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczenie rodzica dotyczące rachunku bankowego
 2. Wzór usprawiedliwienia SP2
 3. Wzór zwolnienia z lekcji SP2
 4. Wzór zgody na wycieczkę/wyjście/zawody/konkurs
 5. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 6. Wzór upoważnienia do odbioru świadectw/zaświadczenia/innego dokumentu
 7. Wzór zgody rodzica na pomiar temperatury ciala dziecka
 8. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 9. Wniosek o opiekę w świetlicy szkolnej podczas dni wolnych

 

BIBLIOTEKA

 1. Wykaz podręczników 2021/2022
 2. List bibliotekarza do rodziców
 3. Prezentacja - CO CZYTANIE DAJE NASZYM DZIECIOM
 4. Prośba do rodziców
 5. To warto przeczytać

 

UBEZPIECZENIE

 1. Zakres świadczeń 2021/2022 
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Tabela środków specjalnych do OWU
 4. Wzór zgłoszenia szkody

 

PORADNIKI - DZIENNIK LIBRUS

 1. Instrukcja pobierania i odsyłania zadań domowych przez przeglądarkę internetową
 2. Instrukcja odsyłania zadań domowych
 3. Jak odsyłać zadania domowe w Synergii 
 4. Instrukcja logowania do dziennika
 5. Instrukcja odbierania i wysyłania wiadomości

 

PORADNIKI, ZALECENIA I INFORMATORY 

 1. Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie
 2. Kształcenie na odległość w klasach I-III
 3. Moje dziecko w przedszkolu i szkole
 4. Kampania - STOP ZWOLNIENIOM Z WF
 5. Kampania - WF Z KLASĄ
 6. Ebook dla dzieci o koronawirusie
 7. Zalecenia dotyczące koronawirusa
 8. Broszura - DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI 2021
 9. Instrukcja instalacji mLegitymacji
 10. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców.  

 

RÓŻNE

 1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
 2. Zasady oceniania  -  NAUCZANIE ZDALNE 2020/2021
 3. Zasady oceniania na odległość 2019/2020

 

ŚWIETLICA

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 2. Upoważnienie do odprowadzania dziecka do świetlicy środowiskowej
 3. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych – świetlica
 4. Regulamin świetlicy szkolnej
 5. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy