Dla rodziców

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

4 XI 2020 r.

  • od godz. 15:30

otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

2 XII 2020 r.

  • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

15 I 2021 r. 

  • kl. 1 – 3  godz. 15:30
  • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

3 III 2021 r.

  • od godz. 15:30

otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

14 IV 2021 r.

  • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą
i/lub nauczycielami uczącymi.

17 V 2021r.

  • kl. 1 – 3  godz. 15:30
  • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Zebranie ogólne, pisemne powiadomienie o rocznych ocenach proponowanych 

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

2020 - Jak odsyłać zadania domowe w Synergii. Kolejna instrukcja dot. korzystania z dziennika - zakładka ZADANIA DOMOWE- tutaj przedlądaj.

 

Pliki do pobrania