Dla rodziców

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

12 IX 2019 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 8 – godz. 16.30
 • kl. 4 – 7  godz. 17:00

zebranie ogólne

Sprawy organizacyjne. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły oraz dokumentacją.

W kl. 8 spotkanie informacyjne dot. Egzaminu.

16 X 2019 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą

i/lub nauczycielami uczącymi.

13 XI 2019 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 17:00
 • kl. 4 – 8  godz. 15:30

zebranie ogólne

Omówienie postępów w nauce i zachowaniu   oraz spraw bieżących zespołu klasowego i szkoły.

 

18 XII 2019 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą

i/lub nauczycielami uczącymi.

Pisemne poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

5 II 2020 r. 

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły. Profilaktyka grypy. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

25 III 2020 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 17:00
 • kl. 4 – 8  godz. 15:30

otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą

i/lub nauczycielami uczącymi.

22 IV 2020 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą

i/lub nauczycielami uczącymi.

13 V 2020 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Omówienie postępów w nauce i zachowaniu oraz  spraw bieżących zespołu klasowego.

Pisemne poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

 

 

Pliki do pobrania