BLOK EKO

Zadanie nr 1 - Blok ECO.

Zadanie  opracowano zgodnie z rekomendacją ONZ.2021 w szczególności poprzez zapis: „zawrzeć pokój z naturą m.in. poprzez badanie ekosystemów wody, gleby, powietrza i edukowanie”. 

 

Artykuły