Archiwum 2016/2017

REALIZACJA OFERTY EDUKACYJNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

W  I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  1. NAUKA 

1.1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 • „zDolny Ślązaczek”-  zakwalifikowanie do etapu powiatowego,
 • Dwa etapy Dolnośląskich Meczów Matematycznych, 
 • Etap szkolny III Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego pod hasłem „Ochrona przyrody w powiecie kamiennogórskim”, 
 • III Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny "Ochrona przyrody w powiecie kamiennogórskim",
 • Szkolny konkurs „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”,
 • Udział w ogólnopolskim konkursie na zielnik „Minieuroland inspiruje naturą”,
 • Szkolne konkursy, które odbyły się w ramach tygodnia nauk matematyczno –przyrodniczych:
 • turniej tabliczki mnożenia na czas,
 • konkurs na najciekawszy rebus,
 • konkurs na najbardziej kosmiczny pojazd z brył geometrycznych,
 • konkurs na najciekawszą grę planszową,
 • konkurs rozwiązywania zadań tekstowych dla klas 4-6,
 • konkurs na najwięcej rozwiązanych  łamigłówek,
 • konkurs matematyczną z aplikacją plickers,
 • konkurs rozwiązywania zadań tekstowych na platformie Fronter dla klas 3,
 • maraton matematyczny dla klas 4-6,
 • konkurs przyrodniczy Testico,
 • konkurs układania kostki Rubika na czas,
 • konkurs układania piramidek na czas,
 • konkurs na najładniej wykonaną bryłę platońską,
 • Szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym,
 • Szkolny Konkurs Biblioteczny„ I Ty możesz zostać kumplem Mikołajka”,
 • Powiatowy Turniej Gier i Zabaw.

        

1.2. KONKURSY PLASTYCZNE

 • Szkolny konkurs plastyczny klas I-III  „Książka moim przyjacielem”,
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy Pożarom”,
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Portrety zwierząt łownych”.1.3.  WYCIECZKI DYDAKTYCZNE

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulice - spacer w okolicach szkoły,
 • Wycieczka edukacyjna do Karkonoskiego Banku Genów w Jagniątkowie,
 • Wycieczka dydaktyczna do piekarni - poznajemy etapy produkcji chleba i pracę piekarza,
 • Spacer dydaktyczny po okolicy - nazywanie i opisywanie typu krajobrazu swojej miejscowości,
 • Wycieczka do Nadleśnictwa - spotkanie z leśniczym. Poznanie ptaków zamieszkujących okoliczne lasy,
 • Wycieczka edukacyjna dla klas szóstych do Wrocławia na Uniwersytet Wrocławski:
 • Pokaz w planetarium „Spacer po nocnym niebie”
 • Zajęcia warsztatowe „Zjawiska pogodowe w Twojej filiżance”,

 

 

 • Wycieczki krajoznawczo-przyrodniczych w ramach cyklu:
 • „W harmonii z przyrodą”,
 • „Poznajemy Powiat Kamiennogórski”,
 • projektu „Szlakami Miejsc Pamięci”.           
 • Wycieczki do Ośrodków Edukacji Ekologicznej w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Jagniątkowie i Wałbrzychu.

1.4.  LEKCJE MUZEALNE

 • Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia,
 • Ogień i światło – historia oświetlenia.

      

2.  DZIAŁANIA KULTURALNO - EDUKACYJNE2.1.  SZKOLNE IMPREZY I APELE

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
 • Rodzinny Festyn Jesienny,
 • Apel porządkowy klas 1-3,
 • Apel porządkowy klas III. Spotkanie z panią pedagog - właściwe i bezpieczne zachowanie się w szkole,
 • Dzień Chłopaka w klasach I-VI,
 • Przedstawienie z okazji DEN przygotowane przez uczniów klas V,
 • Uroczyste pasowanie na ucznia,
 • Uroczysty apel z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,
 • Spotkanie z Pieśnią Polską- „Wędruj z nami”,
 • TYDZIEN NAUK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH,
 • Spotkanie w pracowni przyrodniczej pt.: "Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”,
 • Udział w programie edukacyjnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować” - próba bicia rekordu Guinessa w jednoczesnym wykonywaniu RKO przez jak największą ilość osób,
 • Udział w projekcie prozdrowotnym „Śniadanie daje moc”,
 • Warsztaty kulinarne,
 • Szkolny Turniej Gier i Zabaw,
 • Spotkanie z MIKOŁAJEM - rozdanie paczek przygotowanych przez rodziców. Wspólne zabawy i gry stolikowe,
 • Udział w projekcie „KSIĄZKA MOIM PRZYJACIELEM”,
 • Wspólne klasowe wigilie - łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd. Odebranie paczek świątecznych przygotowanych przez RADĘ RODZICÓW,
 • Jasełka w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek,
 • BAL KARNAWAŁOWY kl. I-III,
 • Apel porządkowy klas I -III. bezpieczeństwo zabawa na śniegu i lodzie,
 • KONCERT ŚWIATECZNO - NOWOROCZNY" połączony z licytacja fantów na rzecz WOŚP,
 • Spotkanie Z BABCIAMI I DZIADKAMI z okazji ich święta – klasy II,
 • Apele kl. I - VI podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 (wręczenie dyplomów i nagród za konkursy, turnieje i zawody sportowe).

 

2.2. GAZETKI

 • Rośliny zbożowe, okopowe i oleiste,
 • Władcy Polski,
 • Zamki i warownie,
 • Znaki drogowe,
 • Piramida żywieniowa,
 • Drzewa iglaste i liściaste,
 • Pietra lasu,
 • Grzyby jadalne i trujące,
 • Cztery pory roku,
 • Ptaki, które u nas zimują,
 • Jak zmieniają się pory roku,
 • Instrumenty muzyczne,
 • Dary jesieni,
 • Kącik ortograficzny „Weź byka za rogi”,
 • Boże Narodzenie,
 • Czworonożni przyjaciele,
 • Tablica informacyjna ,, Jutro zaczyna się dziś”,
 • 11 listopada w oczach uczniów – przygotowanie plakatów na korytarzach szkolnych.

 

2.3.  SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • Dzień Edukacji Narodowej - wykonanie kartek okolicznościowych z życzeniami dla nauczycieli, pracowników szkoły.
 • Wszystkich Świętych - zapalenie zniczy na grobie Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej,
 • Organizacja szkolny mikołajek dla uczniów klas I-IV,
 • Paczka dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich; sprzedaż kartek świątecznych ze stowarzyszenia,      
 • Sursum Corda - na pomoc chorym i niepełnosprawnym ludziom.

 

2.4.  AUDYCJE MUZYCZE

 • Wyjścia na audycje muzyczne przygotowana przez muzyków FILHARMONII JELENIOGÓRSKIEJ:
 • "Muzyka dla smyka",
 • "Nutki w mundurach",
 • "W poszukiwaniu Bożego Narodzenia",
 • "O papudze co chciała tańczyć tango”.

 

2.5.  DYSKOTEKI

 • Szkolna dyskoteka andrzejkowa klas IV – VI,
 • Bal karnawałowy dla klas I-III.

 

2.6.  DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

 • Udział w ogólnopolskiej akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA" - porządkowanie terenów wokół szkoły, segregowanie śmieci,
 • Akcje "Dokarmiamy zwierzęta leśne", "Zbieramy makulaturę", "Zbieramy nakrętki - ratujemy chore dzieci”,
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Stań po Zielonej Stronie Mocy” – zbiórka baterii, płyt, telefonów komórkowych,
 • Współpraca z Kołem Łowieckim Przepiórka - szkolna zbiórka kasztanów i żołędzi  „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”,
 • Współpraca z Nadleśnictwem Kamienna Góra.2.7.  TURYSTYKA I REKREACJA

 • Wyjazd na "ZIELONĄ SZKOŁĘ" w Dusznikach Zdroju.2.8. TEATR, KINO

 • Wyjście do CENTRUM KULTURY na przedstawienie pt.: "W 80 dni dookoła świata" przygotowane przez Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie,
 • Wyjście do CENTRUM KULTURY na przedstawienie pt.: "Bajki na wakacjach" w wykonaniu przedszkolaków. Spotkanie z pracownikami BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ, przedszkolaków na czytelników. Wręczenie maluchom własnoręcznie wykonanych zakładek,
 • Wyjazd do kina na film pt. "Bociany",
 • Oglądanie filmu pt.: "MARTA MÓWI - PSY W KOSMOSIE".2.9. AKCJE CHARYTATYWNE

 • KONCERT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY połączony z licytacją fantów na rzecz WOŚP,
 • „Szlachetna Paczka” – zbiórka darów dla potrzebujących rodzin,
 • „Paczka na Kresy”.

3.      PROFILAKTYKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

3.1.  DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

A. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasach, rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów:

 • Rozmowy z rodzicami, opiekunami, rodzicami zastępczymi, kuratorami, pracownikami socjalnymi wywiady środowiskowe,
 • Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE,
 • Udzielanie porad i konsultacji rodzicom i wychowawcom,
 • Prowadzenie mediacji,
 • Indywidualna terapia pedagogiczna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Występowanie do PPP o nauczanie indywidualne uczniów,
 • Opiniowanie uczniów we współpracy z wychowawcami i nauczycielami,
 • Monitorowanie zachowań uczniów oraz sprawowania opieki przez rodziców i opiekunów zastępczych,
 • Monitorowanie frekwencji uczniów z klas I-VI na zajęciach obowiązkowych,
 • Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin wymagających pomocy do odpowiednich instytucji (MOPS, GOPS).

B. Udzielanie pomocy:

 • Organizacja pomocy uczniom pochodzenia romskiego w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej,
 • Organizacja opieki i bezpłatnych obiadów w świetlicy środowiskowej,
 • Udzielanie pomocy rzeczowej,
 • Podejmowanie działań o charakterze interwencyjno-wychowawczym we współpracy z  asystentami rodzinnymi, inspektorem ds. nieletnich, kuratorem zawodowym, TPD,  PZP, zespołem miejskim i gminnym ds. przemocy w rodzinie,
 • Organizacja i prowadzenie apeli porządkowych dla uczniów klas I-III i IV-VI,
 • Realizacja projektu „Przerwa z książką” (X, XI, XII 2016 i I 2017),
 • Koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w ramach finansowanego przez Urząd Miasta programu edukacyjno-profilaktycznego „Mądrze żyć” oraz „Razem w zabawie i nauce”.

 

3.2.PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH

      POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW

 • Badania przesiewowe ryzyka dysleksji u uczniów klas I we współpracy z PCE (XI 2016),
 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • Kierowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na pogłębioną diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • Obserwacje, rozmowy, wywiady z nauczycielami, rodzicami, analiza wyników nauczania, konkursów, zawodów, uczestnictwa w kołach zainteresowań.

 

 

3.3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • Realizacja szkolnego programu profilaktycznego „BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA SZKOŁA”,
 • KREOWANIE BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA SZKOŁY:
 • Organizacja spotkania edukacyjno-profilaktycznego z policjantem „BEZPIECZNA DROGA
 • DO SZKOŁY”,
 • Organizacja warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III i IV-VI prowadzonych przez Psychologa,
 • Wdrożenie Kontraktów klasowych w klasach I-VI,
 • Organizacja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z policjantem „BEZPIECZNE FERIE” .

 

   3.4.  PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 • Koordynowanie realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego „MĄDRZE ŻYĆ” (IX-XII 2016),
 • Organizacja spotkań z pielęgniarką z zakresu profilaktyki zachorowań na grypę,
 • Realizacja programów antynikotynowych:
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl.4-6,
 • „Nie pal przy mnie, proszę” kl.1-3.

 

 3.5. PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY

 • Realizacja systemu szybkiej interwencji poprzez ścisłą współpracę z wychowawcami, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz „Szkolną Pocztę SOS”,
 • Działania wzmacniające, motywujące, dyscyplinujące, interwencyjno-wychowawcze oraz mediacyjne podejmowane na bieżąco,
 • Porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców,
 • Popularyzacja interesujących, ważnych  materiałów dla nauczycieli i wychowawców.

 

3.6. ELIMINACJA WAGARÓW

 • Systematyczne,  wspólnie z wychowawcami, monitorowanie frekwencji uczniów,
 • Podejmowanie działań wyjaśniających oraz interwencyjnych: wywiady, rozmowy, upomnienia.

 

 3.7. DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • Praca w miejskim Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 3.8.  WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI SPECJALISTYCZNYMI  I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego,
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy,
 • Gminny Ośrodek Pomocy,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 • Urząd Miasta,
 • Starostwo Powiatowe ,
 • Świetlica Środowiskowa,
 • Dolnośląskie Centrum Wolontariatu
 • i inne.

 

4.      SPORT4.1.  ZAWODY MIEJSKIE

 • mini piłka koszykowa (DZ, CH)

 

4.2.  ZAWODY POWIATOWE

 • zawody pływackie: pływanie drużynowe, sztafeta pływacka, start indywidualny (DZ, CH),
 • sztafetowe biegi przełajowe (DZ, CH),
 • mini piłka koszykowa (DZ, CH),
 • badminton (DZ, CH),
 • szachy (DZ, CH),
 • narciarstwo zjazdowe: narciarstwo drużynowe, start indywidualny (DZ, CH).

 

4.3. ZAWODY STREFOWE

 • zawody pływackie: pływanie drużynowe, sztafeta pływacka, start indywidualny (DZ, CH),
 • mini piłka koszykowa (CH),
 • szachy (DZ, CH).

 

4.4.  FINAŁ DOLNOŚLĄSKI

 • dwubój nowoczesny (DZ, CH),
 • narciarstwo zjazdowe: narciarstwo drużynowe (CH).