Nasi Sponsorzy

 

 Dziękujemy!


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich

w Kamiennej Górze

 

składają wyrazy wdzięczności

 

 1. Sz. P. Ireneuszowi Kruczkowi - Prezesowi  "Dofama Thies” w Kamiennej Górze
 2. Sz. P. Barbarze i Wojciechowi Kaperom - Właścicielom Hurtowni Materiałów Budowlanych "Magbud-2" w Kamiennej Górze
 3. Sz. P. Małgorzacie i Krzysztofowi Lewandowskim - Właścicielom Firmy "M & W" w Kamiennej Górze
 4. Sz. P. Dariuszowi Gajdzie - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kamienna Góra
 5. Sz. P. Robertowi Słowikowi - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
 6. Sz. P. Krzysztofowi Jaworskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze
 7. Sz. P. Robertowi Leńko - Prezesowi  Kowary – Dywan w Kamiennej Górze
 8. Sz. P. Kazimierzowi Krzanowskiemu - Prezesowi Koła Łowieckiego "Przepiórka"
 9. Sz. P. Iwonie Krawczyk - Radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 10. Sz. P. Andrzejowi Jasińskiemu - Radnemu Miasta Kamienna Góra.
 11. Sz. P. Danucie Kurnyta - Radnej Miasta Kamienna Góra
 12. Sz. P. Romanowi Tchórzowi - Prezesowi "Effect -System" S.A.
 13. Sz. P. Romanowi Tchórzowi - Prezesowi "Świat Lnu" Sp. z o.o.
 14. Sz. P. Witoldowi Karbowskiemu - Prezesowi "Kalibra"
 15. Radzie Rodziców.

2021/2022