Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich

ul. Jeleniogórska 7

58-400 Kamienna Góra

e-mail: sekretariat@sp2kg.pl

Adres skrytki na ePUAP:  /SP2KamiennaGora/domyslna

 

tel. 75 744 25 59

 

NAUCZYCIEL E-MAIL
BENEWIAT JADWIGA j.benewiat@sp2kg.pl
BIELAK SYLWIA s.bielak@sp2kg.pl
BOROWSKA BEATA b.borowska@sp2kg.pl
CHODASEWICZ MAŁGORZATA m.chodasewicz@sp2kg.pl
CHUDEK DOROTA d.chudek@sp2kg.pl
CIENIUCH BEATA b.cieniuch@sp2kg.pl
CZERWIŃSKA SYLWIA s.czerwinska@sp2kg.pl
FIJAŁ ELŻBIETA e.fijal@sp2kg.pl
FILIP JOANNA j.filip@sp2kg.pl
GONTKO DANIEL d.gontko@sp2kg.pl
GOTOWT MAŁGORZATA m.gotowt@sp2kg.pl
GWIŻDŻ BOŻENA b.gwizdz@sp2kg.pl
GWIŻDŻ EMILIAN e.gwizdz@sp2kg.pl
HAMBERGER EDYTA e.hamberger@sp2kg.pl
HOMONCIK JAN jan.homoncik@sp2kg.pl
HOMONCIK JOANNA j.homoncik@sp2kg.pl
HOMONCIK KAROLINA k.homoncik@sp2kg.pl
HOMONCIK MAREK m.homoncik@sp2kg.pl
JANIK KAROLINA k.janik@sp2kg.pl
JASIŃSKI ANDRZEJ a.jasinski@sp2kg.pl
KALISIEWICZ ANNA a.kalisiewicz@sp2kg.pl
KALISZEWSKA ROKSANA r.kaliszewska@sp2kg.pl
KANIA ALICJA a.kania@sp2kg.pl
KEPEL MAŁGORZATA m.kepel@sp2kg.pl
KĘDROŃ KATARZYNA k.kedron@sp2kg.pl
KOŁODZIEJ MARZENA m.kolodziej@sp2kg.pl
KOŻUCH ANNA a.kozuch@sp2kg.pl
KRAWCZUKOWSKI ŁUKASZ l.krawczukowski@sp2kg.pl
KULON EWA e.kulon@sp2kg.pl
LORENC BEATA b.lorenc@sp2kg.pl
ŁABUDA BOŻENA b.labuda@sp2kg.pl
MAGUDA MARCIN m.maguda@sp2kg.pl
MAIK MARIUSZ m.maik@sp2kg.pl
MAJDA BEATA b.majda@sp2kg.pl
MICHALSKA JOLANTA j.michalska@sp2kg.pl
MROZOWSKA-PAŹDZIUR BEATA b.pazdziur@sp2kg.pl
MYŚLIWIEC JOLANTA j.mysliwiec@sp2kg.pl
NACKOWSKA MONIKA m.nackowska@sp2kg.pl
NOWAK ADAM a.nowak@sp2kg.pl
OCHRYMCZUK PIOTR p.ochrymczuk@sp2kg.pl
OGÓREK MARIOLA m.ogorek@sp2kg.pl
OLSZEWSKA ANNA a.olszewska@sp2kg.pl
OMACHEL IRENA i.omachel@sp2kg.pl
ROSŁON ELŻBIETA e.roslon@sp2kg.pl
RUSNARCZYK MAŁGORZATA m.rusnarczyk@sp2kg.pl
SROKA JOWITA j.sroka@sp2kg.pl
STANIEC SŁAWOMIR s.staniec@sp2kg.pl
STAWARZ MONIKA m.stawarz@sp2kg.pl
STECZKO JOANNA j.steczko@sp2kg.pl
SUŁKOWSKA ANNA a.sulkowska@sp2kg.pl
SZCZERBA EWA e.szczerba@sp2kg.pl
TATKO-FUJAR AGNIESZKA a.fujar@sp2kg.pl
TRELA MARCIN m.trela@sp2kg.pl
UZNAŃSKA IWONA i.uznanska@sp2kg.pl
WIATROWSKA PATRYCJA p.wiatrowska@sp2kg.pl
WŁODARCZYK-KRÓL ANNA a.krol@sp2kg.pl
ZIELIŃSKA-BIEŃKOWSKA MONIKA m.bienkowska@sp2kg.pl