Pracownicy

2021/2022 PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

 

DYREKCJA

Agnieszka Tatko-Fujar - dyrektor

Joanna Filip - wicedyrektor

Małgorzata Kepel - wicedyrektor

NAUCZYCIELE NAUCZANY PRZEDMIOT/SPECJALNOŚĆ WYCHOWAWSTWO
KLASY
Bielak Sylwia pedagog/terapeuta  
Borowska Beata edukacja wczesnoszkolna/etyka 2b
Chałupa Magdalena edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2c
Chodasewicz Małgorzata nauczyciel wspomagający/terapeuta 1a
Chomicz Janusz fizyka  
Chudek Dorota edukacja wczesnoszkolna/terapeuta 3b
Cieniuch Beata edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 1d
Czerwińska Sylwia przyroda/biologia 5c
Dębowiak Sławomir religia  
Fijał Elżbieta matematyka 1a
Filip Joanna język polski/terapeuta 8d
Gądek Rajmund koordynator SZS  
Gontko Daniel wychowanie fizyczne 8c
Gotowt Małgorzata logopeda/język niemiecki 8b
Gwiżdż Bożena edukacja wczesnoszkolna/matematyka 1c
Hamberger Edyta geografia 5a
Homoncik Jan Sylwester matematyka 4b
Homoncik Joanna język niemiecki/język angielski 7a
Homoncik Marek wychowanie fizyczne/taniec towarzyski 7c
Hononcik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 3a
Janik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2a
Jasiński Andrzej język niemiecki  
Jasiurkowska Kinga nauczyciel wspomagający/nauczyciel świetlicy  
Kalisiewicz Anna język polski  
Kaliszewska Roksana edukacja wczesnoszkolna/terapeuta/nauczyciel świetlicy  
Kania Alicja muzyka/technika/plastyka  
Kepel Małgorzata fizyka  
Kołodziej Marzena edukacja wczesnoszkolna/język niemiecki 3d
Kożuch Anna religia/plastyka 5b
Krasowska-Sopata Aurelia język polski  
Krawczukowski Łukasz język angielski  
Kulon Ewa matematyka/chemia  
Lorenc Beata edukacja wczesnoszkolna/terapeuta 3c
Łabuda Bożena wychowanie fizyczne  
Łazarowicz Joanna pedagog//nauczyciel wspomagający/nauczyciel świetlicy  
Łękawska Katarzyna język angielski/nauczyciel wspomagający/terapeuta 7b
Maguda Marcin informatyka  
Maik Mariusz historia/wiedza i społeczeństwo/wychowanie do życia w rodzinie 6a
Majda Beata nauczyciel - bibliotekarz  
Michalska Jolanta edukacja wczesnoszkolna/przyroda/terapeuta 1b
Mrozowska-Paździur Beata język polski 8a
Nackowska Monika nauczyciel wspomagający/terapeuta 4c
Nowak Adam wychowanie fizyczne 8e
Ochrymczuk Piotr wychowanie fizyczne  
Ogórek Mariola matematyka  
Olszewska Anna nauczyciel wspomagający  
Omachel Irena nauczyciel - bibliotekarz  
Rosłon Elżbieta religia  
Rusnarczyk Małgorzata historia 6b
Sroka Jowita język polski  
Staniec Sławomir wychowanie fizyczne  
Stawarz Monika język angielski 5c
Steczko Joanna język polski 7d
Sternal Kamil religia/nauczyciel wspomagający/wychowanie do życia w rodzinie  
Sułkowska Anna nauczyciel wspomagający/terapeuta  
Szczerba Ewa chemia  
Trela Marcin wychowanie fizyczne/nauczyciel wspomagający/edukacja dla bezpieczenstwa  
Uznańska-Deniszczuk Iwona język angielski/nauczyciel świetlicy  
Wiatrowska Patrycja nauczyciel wspomagający  
Winiarska Julia język angielski/nauczyciel świetlicy  
Włodarczyk- Król Anna psycholog  

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pelagia Góra - SEKRETARZ SZKOŁY

Mirosława Nowak - KIEROWNIK GOSPODARCZY

Nazwisko i imię stanowisko
Bladycz Robert koordynator do spraw romskich
Dudek Ewa pomoc nauczyciela
Dul Edmund woźny
Górnicka Łucja pracownik gospodarczy
Grochmal Barbara pracownik gospodarczy
Nagórna Irena pracownik gospodarczy
Owsianka Wiesław woźny/konserwator
Piekarczyk Maria pracownik gospodarczy
Stawska Bożena pracownik gospodarczy
Sychowska-Inglot Maria pracownik gospodarczy
Zając Małgorzata pracownik gospodarczy