Pracownicy

2022/2023 PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

 

DYREKCJA

Agnieszka Tatko-Fujar - dyrektor

Joanna Filip - wicedyrektor

Małgorzata Kepel - wicedyrektor

NAUCZYCIELE NAUCZANY PRZEDMIOT/SPECJALNOŚĆ WYCHOWAWSTWO
KLASY
Bielak Sylwia pedagog/terapeuta  
Borowska Beata edukacja wczesnoszkolna/etyka 3b
Chałupa Magdalena muzyka/nauczyciel wspomagający  
Chodasewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający/terapeuta 2a
Chudek Dorota edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający/terapeuta 1b
Cieniuch Beata edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2d
Czerwińska Sylwia przyroda/biologia 6c
Fijał Elżbieta matematyka 5a
Filip Joanna język polski/terapeuta 4b
Gądek Rajmund koordynator SZS  
Gontko Daniel wychowanie fizyczne 4c
Gotowt Małgorzata logopeda  
Homoncik Jan Sylwester matematyka 5b
Homoncik Joanna język niemiecki/język angielski 8a
Homoncik Marek wychowanie fizyczne/taniec towarzyski 8c
Hononcik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2c
Janik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 3a
Jasiński Andrzej język niemiecki  
Jasiurkowska Kinga nauczyciel wspomagający/nauczyciel świetlicy 4a 
Kalisiewicz Anna język polski  
Kaliszewska Roksana nauczyciel wspomagający/terapeuta/nauczyciel świetlicy  
Kepel Małgorzata matematyka/fizyka  
Kołodziej Marzena edukacja wczesnoszkolna/język niemiecki 1a
Kożuch Anna religia/plastyka 6b
Krzystek Monika pedagog/pedagog specjalny  
Kućmirowska Magdalena matematyka  
Kulon Ewa matematyka  
Lorenc Beata edukacja wczesnoszkolna/terapeuta 1c
Łabuda Bożena wychowanie fizyczne/nauczyciel świetlicy  
Latka Anna fizyka  
Łazarowicz Joanna nauczyciel wspomagający  
Łękawska Katarzyna język angielski/nauczyciel wspomagający/terapeuta 8b
Madziar-Cabała Anna geografia  
Maguda Marcin informatyka  
Maik Mariusz historia/wiedza i społeczeństwo/wychowanie do życia w rodzinie 7a
Majda Beata nauczyciel - bibliotekarz  
Michalska Jolanta edukacja wczesnoszkolna/przyroda/terapeuta 2b
Mrozowska-Paździur Beata język polski  
Nowak Adam wychowanie fizyczne/nauczyciel świetlicy 4d
Ochrymczuk Piotr wychowanie fizyczne/nauczyciel świetlicy  
Olszewska Anna nauczyciel wspomagający/terapeuta 6a
Omachel Irena nauczyciel - bibliotekarz  
Podobińska Justyna religia  
Popko Grzegorz technika  
Rosłon Elżbieta
religia/język polski/nauczyciel wspomagający
 
Rusnarczyk Małgorzata historia/nauczyciel świetlicy 7b
Sroka Jowita język polski  
Staniec Sławomir wychowanie fizyczne  
Stawarz Monika język angielski 6c
Steczko Joanna język polski 8d
Sternal Kamil religia/nauczyciel wspomagający/wychowanie do życia w rodzinie  
Sułkowska Anna edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 3c
Szczerba Ewa chemia  
Trela Marcin wychowanie fizyczne/nauczyciel wspomagający/edukacja dla bezpieczenstwa  
Wiatrowska Patrycja nauczyciel wspomagający  
Winiarska Julia język angielski/nauczyciel świetlicy  
Włodarczyk- Król Anna psycholog  

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pelagia Góra - SEKRETARZ SZKOŁY

Mirosława Nowak - KIEROWNIK GOSPODARCZY

Nazwisko i imię stanowisko
Bladycz Robert koordynator do spraw romskich
Dudek Ewa pomoc nauczyciela
Dul Edmund woźny
Dragan Elżbieta pracownik gospodarczy
Grochmal Barbara pracownik gospodarczy
Grygiel Wioleta pracownik gospodarczy
Kujawska Agnieszka pracownik gospodarczy
Owsianka Wiesław woźny/konserwator
Schabińska Aneta pracownik gospodarczy
Stawska Bożena pracownik gospodarczy
Zając Małgorzata pracownik gospodarczy