Pracownicy

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

 

DYREKCJA

Anna Kalisiewiczdyrektor

Elżbieta Fijał - wicedyrektor

Małgorzata Kepel - wicedyrektor

 

SEKRETARZ SZKOŁY

Ewa Czoch

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

 

 Nauczyciele

nauczany przedmiot/specjalność

wychowawstwo klasy 
/grupy

 1.

BENEWIAT JADWIGA

fizyka

 

2. 

BIELAK SYLWIA

pedagog/terapeuta

 

3. 

BOROWSKA BEATA

edukacja wczesnoszkolna/etyka

1B

4. 

CIENIUCH BEATA

pedagog

 

5. 

CHODASEWICZ MAŁGORZATA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

6. 

CHUDEK DOROTA

edukacja wczesnoszkolna

2B

7. 

CZERWIŃSKA SYLWIA

przyroda/biologia

4C

8. 

FILIP JOANNA

język polski/ terapeuta

7D

9.

GĄDEK RAJMUND

koordynator SZS

 

10. 

GONTKO DANIEL

wychowanie fizyczne

7C

11. 

GOTOWT MAŁGORZATA

logopeda

 

12. 

GWIŻDŻ BOŻENA

edukacja wczesnoszkolna/matematyka

3C

13. 

GWIŻDŻ EMILIAN

religia

 

14. 

HAMBERGER EDYTA

geografia

 

15. 

HOMONCIK JAN

matematyka

8C

16. 

HOMONCIK JOANNA

język niemiecki/język angielski

6A

17. 

HOMONCIK MAREK

wychowanie fizyczne/taniec towarzyski

6C

18. 

HOMONCIK KAROLINA

edukacja wczesnoszkolna/ taniec towarzyski/terapeuta

2A

19. 

JANIK KAROLINA

 edukacja wczesnoszkolna

 1A

20. 

JASIŃSKI ANDRZEJ

język niemiecki

 

21. 

KALISZEWSKA ROKSANA

 edukacja wczesnoszkolna/ nauczyciel świetlicy/terapeuta

3B

22. 

KANIA ALICJA

muzyka/technika/plastyka

 

23. 

KOŁODZIEJ MARZENA

edukacja wczesnoszkolna/język niemiecki

2D

24. 

KOŻUCH ANNA

religia/plastyka

4B

25. 

KRAWCZUKOWSKI ŁUKASZ

język angielski

 

26. 

KULON EWA

matematyka

 

27. 

LORENC BEATA

edukacja wczesnoszkolna/terapeuta

2C

28. 

ŁABUDA BOŻENA

wychowanie fizyczne

 

29. 

ŁĘKAWSKA KATARZYNA

język angielski/nauczyciel wspomagający/terapeuta

 6B

30. 

MAGUDA MARCIN

informatyka

 

31. 

MAJDA BEATA

nauczyciel - bibliotekarz

 

32. 

MAIK MARIUSZ

historia/historia i społeczeństwo

5A

33. 

MICHALSKA JOLANTA

edukacja wczesnoszkolna/przyroda

3A

34. 

MROZOWSKA- PAŹDZIUR BEATA

język polski

8B

35. 

MYŚLIWIEC JOLANTA

matematyka

 

36. 

NACKOWSKA MONIKA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

37. 

NOWAK ADAM

wychowanie fizyczne

7E

38. 

OCHRYMCZUK PIOTR

wychowanie fizyczne

 

39. 

OGÓREK MARIOLA

matematyka

 

40. 

OLSZEWSKA ANNA

edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający

 

41. 

OMACHEL IRENA

nauczyciel - bibliotekarz

 

42. 

ROSŁON ELŻBIETA

religia

7B

43. 

RUSNARCZYK MAŁGORZATA

historia

5B

44. 

SROKA JOWITA

język polski/terapeuta

 4A

45. 

STANIEC SŁAWOMIR

wychowanie fizyczne

 
46. 

STAWARZ MONIKA

język angielski

4D

47. 

STECZKO JOANNA

język polski

7D

48. 

SUŁKOWSKA ANNA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

49. 

SZCZERBA EWA

chemia

 

50. 

TATKO-FUJAR AGNIESZKA

język polski/ muzyka/ plastyka

 

51. 

TRELA MARCIN

wychowanie fizyczne/ nauczyciel wspomagający

 

52. 

UZNAŃSKA IWONA

język angielski/ nauczyciel świetlicy

 

53. 

WIATROWSKA PATRYCJA

nauczyciel wspomagający

 

54. 

WŁODARCZYK-KRÓL ANNA

psycholog

 

55. 

ZIELIŃSKA-BIEŃKOWSKA MONIKA

edukacja wczesnoszkolna/ terapeuta

 

 

 PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Mirosława Nowak - kierownik gospodarczy

 

  Nazwisko i imię stanowisko
 1.

BLADYCZ ROBERT

koordynator do spraw romskich
2. 

DUDEK EWA 

pracownik gospodarczy
3. 

GROCHMAL BARBARA

pracownik gospodarczy

4. 

JASIAK ZOFIA

pracownik gospodarczy

5. 

NAGÓRNA IRENA

pracownik gospodarczy

6. 

PIEKARCZYK MARIA

pracownik gospodarczy

7. RATAJCZYK MAŁGORZATA pomoc nauczyciela 
8. STANKE LILLA pracownik gospodarczy
9. SYCHOSKA-INGLOT MARIA pracownik gospodarczy
10. DUL EDMUND  woźny
11 OWSIANKA WIESŁAW woźny/konserwator