Pracownicy

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

 

DYREKCJA

Anna Kalisiewicz

dyrektor

Elżbieta Fijał

wicedyrektor

Małgorzata Kepel

wicedyrektor

 

SEKRETARZ SZKOŁY

Ewa Czoch

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

 Nauczyciele

nauczany przedmiot/specjalność

wychowawstwo klasy/grupy

1.

BENEWIAT JADWIGA

fizyka

 

2.

BIELAK SYLWIA

pedagog/terapeuta

 

3.

BOROWSKA BEATA

edukacja wczesnoszkolna/etyka

1B

CHODASEWICZ MAŁGORZATA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

5.

CHUDEK DOROTA

edukacja wczesnoszkolna

2B

6.

CZERWIŃSKA SYLWIA

przyroda/biologia

4C

7.

FILIP JOANNA

język polski/ terapeuta

7D

8.

GĄDEK RAJMUND

koordynator SZS

 

9.

GONTKO DANIEL

wychowanie fizyczne

7C

10.

GOTOWT MAŁGORZATA

logopeda

 

11.

GUCWA BRYGIDA

religia

 

12.

GWIŻDŻ BOŻENA

edukacja wczesnoszkolna/matematyka

3C

13.

HAMBERGER EDYTA

geografia

 

14.

HOMONCIK JAN

matematyka

8C

15.

HOMONCIK JOANNA

język niemiecki/język angielski

6A

16.

HOMONCIK MAREK

wychowanie fizyczne/taniec towarzyski

6C

17.

HOMONCIK KAROLINA

edukacja wczesnoszkolna/ taniec towarzyski/terapeuta

2A

18.

JANIK KAROLINA

 edukacja wczesnoszkolna  1A

19.

JASIŃSKI ANDRZEJ

język niemiecki

 

20.

JASIURKOWSKA KINGA

nauczyciel wspomagający

 

21

KALISZEWSKA ROKSANA

nauczyciel świetlicy/terapeuta

3B

22.

KANIA ALICJA

muzyka/technika/plastyka

 

23.

KĘDROŃ KATARZYNA

język angielski/nauczyciel wspomagający/terapeuta

 6B

24.

KOŁODZIEJ MARZENA

edukacja wczesnoszkolna/język niemiecki

2D

25.

KONDOŁ BEATA

   

26.

KOŻUCH ANNA

religia/plastyka

4B

27.

KRAWCZUKOWSKI ŁUKASZ

język angielski

 

28.

KRUPA LUCYNA

pedagog

 

29.

KULON EWA

matematyka

 

30.

LORENC BEATA

edukacja wczesnoszkolna/terapeuta

2C

31.

ŁABUDA BOŻENA

wychowanie fizyczne

 

32.

MAGUDA MARCIN

informatyka

 

33.

MAJDA BEATA

nauczyciel - bibliotekarz

 

34.

MAIK MARIUSZ

historia/historia i społeczeństwo

5A

35.

MICHALSKA JOLANTA

edukacja wczesnoszkolna/przyroda

3A

36.

MROZOWSKA- PAŹDZIUR BEATA

język polski

8B

37.

MYŚLIWIEC JOLANTA

matematyka

 

38.

NACKOWSKA MONIKA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

39.

NOWAK ADAM

wychowanie fizyczne

7E

40.

OCHRYMCZUK PIOTR

wychowanie fizyczne

 

41

OGÓREK MARIOLA

matematyka

 

42.

OLSZEWSKA ANNA

edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający

 

43.

OMACHEL IRENA

nauczyciel - bibliotekarz

 

44.

PROTASIUK GRAŻYNA

nauczyciel wspomagający

 

45.

RABIEJ RENATA

edukacja wczesnoszkolna/terapeuta

 

46.

ROSŁON ELŻBIETA

religia

7B

47.

RUSNARCZYK MAŁGORZATA

historia

5B

48.

SROKA JOWITA

język polski/terapeuta

 4A

49.

STANIEC SŁAWOMIR

wychowanie fizyczne

 

50.

STAWARZ MONIKA

język angielski

4D

51.

STECZKO JOANNA

język polski

6D

52.

SUŁKOWSKA ANNA

nauczyciel wspomagający/terapeuta

 

53.

SZCZERBA EWA

chemia

 

54.

TATKO-FUJAR AGNIESZKA

język polski/muzyka/plastyka

7A

55.

TRELA MARCIN

wychowanie fizyczne/nauczyciel wspomagający

 

56.

UZNAŃSKA IWONA

język angielski/nauczyciel świetlicy

 

57.

WŁODARCZYK- KRÓL ANNA

psycholog/nauczyciel wspomagający

 

58.

ZIELIŃSKA- BIEŃKOWSKA MONIKA

edukacja wczesnoszkolna

 1C

 

 

 

 ADMINISTRACJA

 

NOWAK MIROSŁAWA

kierownik ds. gospodarczych

 

OBSŁUGA

1.

BLADYCZ ROBERT

 asystent edukacji romskiej

2.

JASIAK ZOFIA

pracownik obsługi

3.

DUDEK EWA

pracownik obsługi

4.

DUL EDMUND

woźny

5.

NAGÓRNA IRENA

 pracownik obsługi

6.

OWSIANKA WIESŁAW

wykwalifikowany - konserwator

7.

PIEKARCZYK MARIA

pracownik obsługi

8.

RATAJCZYK MAŁGORZATA

pracownik obsługi

9.

GROCHMAL BARBARA

pracownik obsługi

10.

STANKE LILLA

pracownik obsługi

11.

SYCHOWSKA – INGLOT MARIA

pracownik obsługi