Pracownicy

2021/2022 PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

 

DYREKCJA

Agnieszka Tatko-Fujar - dyrektor

Joanna Filip - wicedyrektor

Małgorzata Kepel - wicedyrektor

NAUCZYCIELE NAUCZANY PRZEDMIOT/SPECJALNOŚĆ WYCHOWAWSTWO
KLASY
Bielak Sylwia pedagog/terapeuta  
Borowska Beata edukacja wczesnoszkolna/etyka 2b
Chałupa Magdalena edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2c
Chodasewicz Małgorzata nauczyciel wspomagający/terapeuta 1a
Chomicz Janusz fizyka  
Chudek Dorota edukacja wczesnoszkolna/terapeuta 3b
Cieniuch Beata edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 1d
Czerwińska Sylwia przyroda/biologia 5c
Dębowiak Sławomir religia  
Fijał Elżbieta matematyka 1a
Filip Joanna język polski/terapeuta 8d
Gądek Rajmund koordynator SZS  
Gontko Daniel wychowanie fizyczne 8c
Gotowt Małgorzata logopeda/język niemiecki 8b
Gwiżdż Bożena edukacja wczesnoszkolna/matematyka 1c
Hamberger Edyta geografia 5a
Homoncik Jan Sylwester matematyka 4b
Homoncik Joanna język niemiecki/język angielski 7a
Homoncik Marek wychowanie fizyczne/taniec towarzyski 7c
Hononcik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 3a
Janik Karolina edukacja wczesnoszkolna/nauczyciel wspomagający 2a
Jasiński Andrzej język niemiecki  
Jasiurkowska Kinga nauczyciel wspomagający  
Kalisiewicz Anna język polski  
Kaliszewska Roksana edukacja wczesnoszkolna/terapeuta/nauczyciel świetlicy  
Kania Alicja muzyka/technika/plastyka  
Kepel Małgorzata fizyka  
Kołodziej Marzena edukacja wczesnoszkolna/język niemiecki 3d
Kożuch Anna religia/plastyka 5b
Krasowska-Sopata Aurelia język polski  
Krawczukowski Łukasz język angielski  
Kulon Ewa matematyka/chemia  
Lorenc Beata edukacja wczesnoszkolna/terapeuta 3c
Łabuda Bożena wychowanie fizyczne  
Łazarowicz Joanna pedagog  
Łękawska Katarzyna język angielski/nauczyciel wspomagający/terapeuta 7b
Maguda Marcin informatyka  
Maik Mariusz historia/wiedza i społeczeństwo/wychowanie do życia w rodzinie 6a
Majda Beata nauczyciel - bibliotekarz  
Michalska Jolanta edukacja wczesnoszkolna/przyroda/terapeuta 1b
Mrozowska- Paździur Beata język polski 8a
Nackowska Monika nauczyciel wspomagający/terapeuta 4c
Nowak Adam wychowanie fizyczne 8e
Ochrymczuk Piotr wychowanie fizyczne  
Ogórek Mariola matematyka  
Olszewska Anna nauczyciel wspomagający  
Omachel Irena nauczyciel - bibliotekarz  
Rabiej Renata edukacja wczesnoszkolna  
Rosłon Elżbieta religia  
Rusnarczyk Małgorzata historia 6b
Sroka Jowita język polski  
Staniec Sławomir wychowanie fizyczne  
Stawarz Monika język angielski 5c
Steczko Joanna język polski 7d
Sternal Kamil religia/nauczyciel wspomagający/wychowanie do życia w rodzinie  
Sułkowska Anna nauczyciel wspomagający/terapeuta  
Szczerba Ewa chemia  
Trela Marcin wychowanie fizyczne/nauczyciel wspomagający/edukacja dla bezpieczenstwa  
Uznańska Iwona język angielski/nauczyciel świetlicy  
Wiatrowska Patrycja nauczyciel wspomagający  
Włodarczyk- Król Anna psycholog  

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Ewa Czoch - SEKRETARZ SZKOŁY

Mirosława Nowak - KIEROWNIK GOSPODARCZY

Nazwisko i imię stanowisko
Bladycz Robert koordynator do spraw romskich
Dudek Ewa pomoc nauczyciela
Dul Edmund woźny
Górnicka Łucja pracownik gospodarczy
Grochmal Barbara pracownik gospodarczy
Nagórna Irena pracownik gospodarczy
Owsianka Wiesław woźny/konserwator
Piekarczyk Maria pracownik gospodarczy
Stawska Bożena pracownik gospodarczy
Sychowska-Inglot Maria pracownik gospodarczy
Zając Małgorzata pracownik gospodarczy