Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KAMIENNEJ GÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  

L.P. KL. IMIĘ I NAZWISKO
1 1a Magdalena Malec
2 1b Klaudia Podeszwa
3 1c Małgorzata Szymonek
4 2a Judyta Krajewska
5 2b Weronika Tyrakowska
6 2c Marta Krysztowiak
7 2d Pelagia Góra
8 3a Alicja Ditterla - Cebula
9 3b Malwina Marmuszewska
10 3c Ida Garlicka
11 4a Gabriela Matusik
12 4b Łukasz Słowiński
13 4c Izabela Rutkowska
14 4d Agnieszka Karpowicz
15 5a Katarzyna Nowak
16 5b Magdalena Bejnarowicz
17 5c Karolina Adamczyk
18 6a Lucyna Juszczak
19 6b Katarzyna Nowicka
20 6c Jolanta Sierosławska
21 6d Monika Roszkowiak
22 7a Lucyna Szefczenko
23 7b  Michał Matusik - przewodniczący
24 8a Katarzyna Poręba - Plasło
25 8b Joanna Falana
26 8c Katarzyna Nowak
27 8d Justyna Zasada

Artykuły