Oferta edukacyjna

SZANOWNI RODZICE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
ma zaszczyt przedstawić Wam ofertę edukacyjną
 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
 w roku szkolnym 2018/2019 ur. w 2011 i 2012.
Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniają
 wysoką jakość usług edukacyjnych!

 

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i niemieckiego ,
 • naukę pływania w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych w klasach ogólnych 4-6 i w klasach sportowych 1-6,
 • naukę tańca towarzyskiego w klasach sportowych,
 • korzystanie z platformy edukacyjnej,
 • tworzymy klasy sportowe już od klasy pierwszej (zapisy w sekretariacie szkoły)

           Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I sportowej jest złożenie przez rodziców następujących dokumentów:

 • zaświadczenia  lekarskiego  o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym naukę w klasie sportowej,
 • oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

          O przyjęciu do klasy sportowej decyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koła zainteresowań

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 700-1530,
 • odprowadzanie uczniów do świetlicy środowiskowej,
 • zajęcia wychowania fizycznego w trzech salach sportowych,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opiekę pielęgniarską.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • dwie sale do zajęć rekreacyjno- sportowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • miejsce zabaw z Programu „Radosna Szkoła”,
 • nowoczesną pracownię przyrodniczą,
 • boisko z nawierzchnią tartanową,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • laboratorium językowe,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • kręgielnię.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Festyn Rodzinny,
 • Turniej Gier i Zabaw,                                                                                                          
 • Turniej Bezpieczna i Życzliwa Szkoła,
 • Otwarte Zawody Pływackie,
 • Turniej Gry w Kręgle,
 • Święto Szkoły z  prezentacją oferty edukacyjnej,                                       
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • Wycieczki i rajdy,
 • „Zielone szkoły”,
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH

  UL. JELENIOGÓRSKA 7

58-400 KAMIENNA GÓRA

TEL. (075) 744 25 59

FAX. (075) 744 77 19 

www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.P.

TEMATYKA

KLASY

TERMIN

ORGANIZACJA

 1.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego

2017/2018

I -VII

1 września

dyrekcja

wychowawcy

 2.

Sprzątanie Świata pod hasłem

Nie ma śmieci – są surowce

I -VII

15 IX 2017 r.

S. Czerwińska

 3.

Wrocławski Maraton Matematyczny

IV-VII

22 IX 2017 r.

J.S. Homoncik, M. Kepel

 

 4.

Jesienny Festyn Rodzinny

I -VII

7 X 2017 r.

D. Gontko, M. Homoncik,

M. Trela, E. M. Stawarz

 5.

Dolnośląski Marsz na Orientację

V-VII

7 X 2017 r.

J.S. Homoncik, M. Kepel

 6.

Konkurs  Polonistyczno-Matematyczny zDolny Ślązaczek –etap szkolny

IV-VII

11 X 2017 r.

wicedyrektor

 7.

Uroczysty apel z okazji DEN

I-VII

13 X 2017 r.

SU

 8.

Stop wypadkom – bezpieczne dzieci

Spotkanie edukacyjne dzieci z funkcjonariuszami Policji z CRD we Wrocławiu i KP w Kamiennej Górze

I - III

19 IX 2017 r.

dyrekcja

 9.

Konkurs  zDolny Ślązaczek z Języka Niemieckiego – etap szkolny

IV-VII

16-17 X 2017 r.

wicedyrektor

 10.

Konkurs  zDolny Ślązaczek z Języka Angielskiego – etap szkolny

IV-VII

23-25 X 2017 r.

wicedyrektor

 11.

Próba bicia rekordu w wykonywaniu reanimacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować

I-III

16 X 2017 r.

M. Trela, A. Nowak

 12.

Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze

IA, IB,

IC, ID

20 X 2017 r.

wychowawcy kl. I

A. Włodarczyk Król

 13.

Konkurs plastyczno – techniczny na plakat pt. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

I - III

X 2017 r.

A. Olszewska

M. Zielińska- Bieńkowska

 14.

Udział w akcji Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbiórka kasztanów i żołędzi

I - III

      X 2017 r.

J. Michalska

 15.

Szkolny konkurs informatyczny Mały mistrz komputera

III

X 2017 r.

M. Maguda

 16.

Dzień pamięci o Papieżu Janie Pawle II

I-VII

X 2017 r.

E. Rosłon, A. Kania

 17.

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

IV-VII

XI

J. Filip, B. Mrozowska

 18.

Minikonkurs nt. symboli narodowych Polak mały zokazji Święta Niepodległości

IV

XI

M. Rusnarczyk

 19.

Wieczór Pieśni Patriotycznej

IV-VII

22 XI

A. Kania, A. Tatko – Fujar

 20.

Andrzejkowy kiermasz ciast

I-VII

30 XI

Rada Rodziców

 21.

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Ekotest

 

IV-VII

XI

S. Czerwińska, J. Michalska

 22.

Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych Ochrona przyrody w Polsce

IV-VII

XI

S. Czerwińska

 23.

Turniej wiedzy przyrodniczej dla klas I – III

I - III

XI

A. Olszewska

M. Zielińska- Bieńkowska

 24.

Dolnośląskie Mecze Matematyczne

IV-VII

XI 2017-I 2018

J.S. Homoncik

 25.

Wyjazd uczniów na zieloną szkołę

 

III, VI

4-9 XII 2018 r.

wicedyrektor

 26.

Szkolny Marsz na Orientację

IV-VII

XII 2017 r.

J.S. Homoncik, M. Kepel

 27.

I Otwarty Turniej Piłki Ręcznej

IV-VII

8 XII 2017 r.

D. Gontko, A. Nowak

 28.

Wigilie klasowe

I-VII

XII 2017 r.

wychowawcy

 29.

Jasełka z okazji Bożego Narodzenia

I-VII

XII 2017 r.

E. Rosłon

 30.

Udział w akcji charytatywnej Szlachetna paczka

 

I-VII

XII 2017 r.

wychowawcy

 31.

Koncert Świąteczno-Noworoczny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I-VII

I 2018 r.

A. Kania

 32.

Bale karnawałowe klas I – III

I - III

I 2018 r.

M. Chodasewicz, B. Lorenc

A. Olszewska

 33.

Konkurs literacki Kartka z pamiętnika

I -VII

I 2018 r.

B. Mrozowska - Pażdziur

 34.

Spotkanie rodziców uczniów klas młodszych

z lekarzem

I - III

I semestr

M. Kołodziej

 35.

Spotkanie dzieci ze szkolną pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania

I - III

I semestr

pielęgniarka

 36.

Apel podsumowujący pracę w I semestrze

I - VII

I 2018 r.

wicedyrektorzy

 37.

Konkurs recytatorski Pegazik

 

IV-VII

I-II 2018 r.

J. Filip, J. Sroka, M. Gotowt

 38.

Poczta Walentynkowa

I-VII

14 II 2018 r.

Samorząd Uczniowski

 39.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją  - akcja informacyjna

IV-VII

23 II 2018 r.

psycholog

 40.

Konkurs plastyczny Moja szkoła

IV-VII

II 2018 r.

A. Tatko - Fujar

 41.

Konkurs dla klas IV English is fun!

IV

II 2018 r.

M. Stawarz

 42.

Tydzień Języków Obcych Wieża Babel

I-VII

II 2018 r.

M. Stawarz

 43.

Konkurs językowo-plastyczny na najpiękniejszą kartkę wielkanocną

I-VII

II 2018 r.

M. Stawarz

Ł. Krawczukowski

 44.

Olimpiada Matematyczna

I - III

III 2018 r.

R. Rabiej, K. Janik

 45.

Szkolny Konkurs Recytatorski dla kl. 1-3

I - III

III 2018 r.

M. Kołodziej, M. Gotowt

 46.

Konkurs językowo-plastyczny My pet

I - III

III 2018 r.

I. Uznańska

 47.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

 

IV-VII

III 2018 r.

M. Ogórek

 48.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea

 

IV-VII

III 2018 r.

M. Ogórek

 49.

Dzień Otwartej Szkoły dla przyszłych uczniów klas I i ich rodziców

6 i 7-latki

rodzice

III 2018 r.

J. Michalska

 50.

Warsztaty kulinarne dla uczniów

I-VII

III 2018 r.

Rada Rodziców

 51.

Our school – past and present times – przygotowanie prezentacji i wywiadów w języku angielskim i niemieckim

VI-VII

II-IV 2018 r.

zespół języków obcych

 52.

Konkurs czytelniczy Grunt to czytanie…

IV-VII

IV 2018 r.

I. Omachel

 53.

ŚWIĘTO SZKOŁY – uroczyste obchody 70-lecia powstania naszej szkoły

I-VII

25 IV 2018 r.

dyrekcja, zespół zadaniowy

 54.

Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Ochrona przyrody w powiecie kamiennogórskim

IV-VII

IV 2018 r.

S. Czerwińska, J. Michalska

 55.

Szkolny internetowy konkurs informatyczny Mistrz komputera

IV-VII

IV 2018 r.

M. Maguda

 56.

Szkolenie uczniów klas I w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach programu WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować

IA, IB,

IC, ID

IV-V 2018 r.

B. Borowska, M. Trela

 57.

Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja

IV-VII

V 2018 r.

A. Tatko – Fujar, J. Sroka

 58.

Konkurs Bezpieczny Uczeń

 

V 2018 r.

B. Borowska, M. Trela

 59.

Finał Szkolnego Konkursu Ortograficznego

kl. 2-3

II - III

V 2018 r.

B. Lorenc, A. Olszewska

 60.

Powiatowy Konkurs Young Master of English

 

 

V 2018 r.

M. Stawarz

 61.

Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2

w Pływaniu

I-VII

V 2018 r.

S. Staniec

 62.

Szkolny Dzień bez Przemocy

 

I-VII

VI 2018 r.

M. Homoncik, D. Gontko

 63.

Rajd Bobrzanie przeciw Przemocy

 

I-VII

VI 2018 r.

M. Homoncik

 64.

Gra miejska

I-VII

VI 2018 r.

M. Homoncik, E. Rosłon

 65.

Dzień Matki i Ojca – uroczyste spotkania z rodzicami

III

V-VI 2018 r.

wychowawcy klas III

 66.

Spotkania uczniów z funkcjonariuszami Policji

w zakresie bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji

I-VII

I i II semestr

pedagog

 67.

Nie pal przy mnie proszę – realizacja profilaktycznego programu antynikotynowy dla klas 1-3

I - III

I i II semestr

pielęgniarka

 68.

Znajdź właściwe rozwiązanie – realizacja programu profilaktycznego

 

I i II semestr

pedagog

 69.

Cytrynowy patrol – akcja profilaktyczna

III

I i II semestr

pedagog, policja

 70.

Warsztaty kulinarne dla uczniów

I-VII

I i II semestr

Rada Rodziców

 71.

Między nami kobietkami – zajęcia edukacyjne

nt. przemian i problemów wieku dojrzewania

VI – dz.

II semestr

pielęgniarka

 72.

Szkolny konkurs Łamańce językowe

IV-VII

II semestr

M. Gotowt

 73.

Spotkanie dla uczniów klas siódmych w zakresie profilaktyki spożywania alkoholu

VII

II semestr

psycholog

 74.

Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu dla dzieci klas 1-3

I - III

II semestr

psycholog

 75.

Spotkania uczniów klas starszych ze stomatologiem

IV-VII

II semestr

M. Gotowt

 76.

Audycje muzyczne

I - V

X-VI

A. Kania,  muzycy Filharmonii Jeleniogórskiej

 77.

Lekcje muzealne

I - VII

cały rok- zgodnie z ofertą

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

 78.

Konkursy plastyczne i artystyczne

I - VII

cały rok- zgodnie z ofertą

A. Kożuch, J. Michalska

A. Tatko-Fujar

 79.

Wystawki tematyczne w bibliotece szkolnej

I - VII

cały rok

nauczyciele bibliotekarze

 80.

Wystawki okolicznościowe

IV- VII

cały rok

A. Kożuch

 81.

Udział w akcji Elektrośmieci –   zbiórka baterii, telefonów, kaset, płyt DVD

I - VII

cały rok

M. Kołodziej, S. Czerwińska

 82.

Udział w akcji pod hasłem Zbieramy makulaturę – oszczędzamy las

I - VII

cały rok

M. Kołodziej, A. Sułkowska

 83.

Udział klasy w akcji zbierania nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci

I - VII

cały rok

wychowawcy

 84.

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Jeleniej Górze

I - VII

cały rok

S. Czerwińska

 85.

Profilaktyka zachorowań na grypę       

I - VII

w-g harmonogramu

pielęgniarka

 86.

Udział w akcja Złoty Grosik

I - VII

w-g harmonogramu

M. Trela, E. Rosłon

 87.

Wyjazdy do kina/teatru

I - VII

cały rok- zgodnie z ofertą

wychowawcy

 88.

Dyskoteki  szkolne i klasowe

IV- VII

I i II semestr

SU, wychowawcy

 89.

Wycieczki i rajdy piesze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego

IV- VII

I i II semestr

S. Czerwińska, M. Kołodziej

 90.

Wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze

(piesze i autokarowe)

I-VII

I i II semestr

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

 91.

Turniej i zawody sportowe (na różnych szczeblach)

I - VII

cały rok- zgodnie z ofertą

zespół kultury fizycznej

 92.

Konkursy przedmiotowe – szkolne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie ogólnopolskie, międzynarodowe

I - VII

cały rok- zgodnie z ofertą

nauczyciele przedmiotów

 93.

Apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2017/2018

I - VII

VI 2018 r.

wicedyrektorzy

 94.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

I - VII

22 VI 2018 r.

dyrekcja