Oferta edukacyjna

SZANOWNI RODZICE!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze przedstawia Państwu bogatą ofertę edukacyjną
dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
w roku szkolnym 2022/2023.
Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniająwysoką jakość usług edukacyjnych!

 

 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W KAMIENNEJ GÓRZE

 

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i niemieckiego,
 • naukę pływania w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych w klasach ogólnych 4-8 i w klasach sportowych 1-8,
 • naukę tańca w klasach sportowych,
 • korzystanie z platformy edukacyjnej,
 • tworzymy klasy sportowe już od klasy pierwszej (zapisy w sekretariacie szkoły).

W trosce o wszechstronny rozwój każdego ucznia dbamy o dostosowanie warunków edukacji do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 15:30,
 • odprowadzanie najmłodszych dzieci z klas 1 – 3 do świetlicy środowiskowej,
 • zajęcia wychowania fizycznego w trzech salach sportowych, gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa, opiekę logopedyczną,
 • fachową opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • zajęcia i warsztaty profilaktyczne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • koła zainteresowań,
 • udział w Programie dla szkół – bezpłatne dostarczanie dzieciom warzyw, owoców oraz produktów mlecznych.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę sportową z widownią,
 • dwie sale do zajęć rekreacyjno- sportowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe,
 • boisko z nawierzchnią tartanową,
 • pracownię informatyczną,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię.

Organizujemy cykliczne imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe:

 • Dzień Otwartej Szkoły – prezentacja oferty edukacyjnej i zajęcia warsztatowe dla przyszłych pierwszoklasistów,
 • Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia,
 • Festyn Rodzinny, Turniej Gier i Zabaw, Turniej Bezpieczna i Życzliwa Szkoła, Otwarte Zawody Pływackie,
 • Święto Szkoły – impreza tematyczna z okazji rocznicy powstania szkoły,    
 • Wieczór z pieśnią polską, audycje muzyczne,
 • Koncert świąteczno-noworoczny na rzecz WOŚP,                                  
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje, zawody sportowe,
 • Bale karnawałowe, dyskoteki,
 • Wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, zielone szkoły, rajdy piesze,
 • Wyjazdy do kina, teatru, muzeum,
 • Liczne apele, imprezy i uroczystości okolicznościowe.

W szkole sprawnie działają:                

 • Samorząd Uczniowski,                                                    
 • Rada Rodziców,
 • Szkolny wolontariat „Świetliki”.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi działania edukacyjne.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH
 
UL. JELENIOGÓRSKA 7, 58-400 KAMIENNA GÓRA
TEL. (075) 744 25 59

e-mail: sekretariat@sp2kg.pl

www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl