Oferta edukacyjna

SZANOWNI RODZICE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
ma zaszczyt przedstawić Wam ofertę edukacyjną
 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
 w roku szkolnym 2018/2019 ur. w 2011 i 2012.
Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniają
 wysoką jakość usług edukacyjnych!

 

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i niemieckiego ,
 • naukę pływania w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych w klasach ogólnych 4-6 i w klasach sportowych 1-6,
 • naukę tańca towarzyskiego w klasach sportowych,
 • korzystanie z platformy edukacyjnej,
 • tworzymy klasy sportowe już od klasy pierwszej (zapisy w sekretariacie szkoły)

           Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I sportowej jest złożenie przez rodziców następujących dokumentów:

 • zaświadczenia  lekarskiego  o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym naukę w klasie sportowej,
 • oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

          O przyjęciu do klasy sportowej decyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koła zainteresowań

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 700-1530,
 • odprowadzanie uczniów do świetlicy środowiskowej,
 • zajęcia wychowania fizycznego w trzech salach sportowych,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opiekę pielęgniarską.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • dwie sale do zajęć rekreacyjno- sportowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • miejsce zabaw z Programu „Radosna Szkoła”,
 • nowoczesną pracownię przyrodniczą,
 • boisko z nawierzchnią tartanową,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • laboratorium językowe,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • kręgielnię.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Festyn Rodzinny,
 • Turniej Gier i Zabaw,                                                                                                          
 • Turniej Bezpieczna i Życzliwa Szkoła,
 • Otwarte Zawody Pływackie,
 • Turniej Gry w Kręgle,
 • Święto Szkoły z  prezentacją oferty edukacyjnej,                                       
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • Wycieczki i rajdy,
 • „Zielone szkoły”,
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH

  UL. JELENIOGÓRSKA 7

58-400 KAMIENNA GÓRA

TEL. (075) 744 25 59

FAX. (075) 744 77 19 

www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TEMATYKA

KLASY

TERMIN

ORGANIZACJA

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2018/2019

I -VIII

3 IX 2018 r.

dyrekcja

wychowawcy

Bezpieczeństwo dzieci na drodze

Spotkanie edukacyjne dzieci z funkcjonariuszami Policji KP w Kamiennej Górze

I - III

14 IX 2018 r.

pedagog

Sprzątanie Świata pod hasłem

Akcja-segregacja. 2 x więcej – 2 x czyściej

I -VIII

21 IX 2018 r.

S. Czerwińska

XVII Wrocławski Maraton Matematyczny

 

IV- VIII

21 IX 2018 r.

J.S. Homoncik, M. Kepel

Wycieczka edukacyjna do klasztoru w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu Godność, Wolność, Niepodległość

IV- VIII

25 IX 2018 r.

B. Mrozowska - Pażdziur

Ogólnopolski Konkurs GEOPLANETA

 

VII

XI 2018 r.

E. Hamberger

Szkolny konkurs historyczny 100 dat na 100 – lecie niepodległości

IV -VIII

X 2018 r.

M. Maik, K. Homoncik

Spotkanie uczniów z Wojciechem Błęckim – rekonstruktorem 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

  VI-VII

11 X 2018 r.

B. Mrozowska - Paździur M. Maik, K. Homoncik

Uroczysty apel z okazji DEN

 

I-VIII

12 X 2018 r.

SU, K. Janik

M. Zielińska-Bieńkowska

Szkolny etap konkursu  zDolny Ślązaczek: 

 XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny            

IV-VIII

15  X 2018 r.

wicedyrektor

Szkolny etap konkursu  zDolny Ślązaczek: 

 XVI Dolnośląski Konkurs Matematyczny            

IV-VIII

16  X 2018 r.

wicedyrektor

Szkolny etap konkursu  zDolny Ślązaczek: 

IV Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

IV-VIII

17 X 2018 r.

wicedyrektor

Szkolny etap konkursu  zDolny Ślązaczek: 

 IV Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

IV-VIII

18  X 2018 r.

wicedyrektor

Próba bicia rekordu w wykonywaniu reanimacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować

I -III

16 X 2018 r.

M. Trela

Wyjazd do Teatru Zdrojowego w Wałbrzychu           na spektakl pt. Mitologia

V

17 X 2018 r.

J. Filip

Spotkanie uczniów z Janem Lubienieckim – wykład  o Józefie Sierocińskim i Błękitnej Armii

VIII

22 X 2018 r.

B. Mrozowska - Pażdziur M. Maik

Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze

I

25 X 2018 r.

wychowawcy kl. I

Wyjazd pierwszoklasistów do kina Cinema City

w Wałbrzychu

I

25 X 2018 r.

wychowawcy kl. I

Konkurs plastyczno-techniczny Najpiękniejszy orzeł – godło Polski

I - III

      X 2018 r.

A. Olszewska

K. Jasiurkowska

R. Kaliszewska

Udział w akcji Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbiórka kasztanów i żołędzi

I - VIII

      X 2018 r.

J. Michalska

S. Czerwińska

Szkolny konkurs plastyczny Pocztówka okolicznościowa na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

I -VI

X 2018 r.

A.Tatko – Fujar, A. Kania

Szkolny konkurs plastyczno-fotograficzny Niepodległość oczami uczniów

V -VI

X 2018 r.

A.Kania, A. Tatko - Fujar

Konkurs multimedialny na najlepsząprezentację    o postaciach i polskich osiągnięciach z okresu            II Rzeczypospolitej

VII -VIII

X 2018 r.

J. Filip

Dzień pamięci o Papieżu Janie Pawle II – uroczyste przejęcie warty przy obelisku

I - VIII

X 2018 r.

A. Kania, E. Rosłon

Stop przemocy – konkurs plastyczny we współpracy z SP1

I-VIII

X 2018 r.

pedagog, psycholog

Warsztaty artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)

IV-VIII

X - XI 2018 r.

A. Kania

A. Kożuch

Pomaluj mój świat – świetlicowe zajęcia artystyczne

I - III

X - XI 2018 r.

R. Kaliszewska

n-le świetlicy

Poskaczmy razem - świetlicowe zajęcia ruchowe

I - III

X - XI 2018 r.

R. Kaliszewska

n-le świetlicy

Przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez Fundację Jedno życie

VII - VIII

XI 2018 r.

psycholog

Uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

I-VIII

XI 2018 r.

A. Olszewska, K. Janik

M. Zielińska- Bieńkowska

Warsztaty profilaktyczne – profilaktyka uzależnień

VII

XI 2018 r.

dyrekcja

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

 

IV-VIII

XI 2018 r.

J. Filip, A. Kania,

B. Mrozowska - Pażdziur

Wieczór Pieśni Patriotycznej Znów jesteśmy wolni!

IV-VIII

XI 2018 r.

A.Kania, A. Tatko – Fujar

Tydzień Nauk Matematyczno – Przyrodniczych

I-VIII

XI 2018 r.

E. Fijał B. Gwiżdż

Konkurs szkolny Bezpieczeństwo w Internecie 

 

IV-VIII

XI 2018 r.

M. Maguda

Szkolny konkurs chemiczny Chemia wokół nas

IV-VIII

XI 2018 r.

E. Kulon

II Szkolny Konkurs Literacki pt. Wszyscy święci

I-VIII

XI 2018 r.

E. Rosłon

Konkurs językowo-plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

I-VIII

XI-XII 2018 r.

M. Kołodziej

I. Uznańska

Powiatowy Konkurs Matematyczny

 

IV-VII

XII 2018 –

V 2019 r

J.S. Homoncik

II Otwarty Turniej Piłki Ręcznej

 

IV-VII

XII 2018 r.

D. Gontko, P. Ochrymczuk

Wigilie klasowe

 

I-VIII

XII 2018 r.

wychowawcy

Jasełka z okazji Bożego Narodzenia

 

I-VIII

XII 2018 r.

E. Rosłon

 

Udział w akcji charytatywnej Szlachetna paczka

 

I-VIII

XII 2018 r.

M. Stawarz – Świetliki

E. Rosłon - Zespół opieki i wychowania

Koncert Świąteczno-Noworoczny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I-VIII

I 2019 r.

A. Kania

Zespół promocji

Bale karnawałowe klas I – III

 

I - III

I 2019 r.

B. Gwiżdż

wychowawcy klas

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

II

I 2019 r.

wychowawcy klas II

Spotkanie rodziców uczniów klas młodszych

z lekarzem

I - III

I semestr

M. Kołodziej

Warsztaty profilaktyczne dla siódmoklasistów

 

VII

I semestr

podmiot zewnętrzny

Spotkanie dzieci ze szkolną pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania

I - III

I semestr

pielęgniarka

Stop cyberprzemocy – konkurs plastyczny

I - VIII

I semestr

Zespół bezpieczeństwa            i zdrowia

Apel podsumowujący pracę w I semestrze

 

I - VIII

I 2019 r.

wicedyrektorzy

Konkurs recytatorski Pegazik

 

IV-VIII

I-II 2019 r.

J. Steczko, J. Sroka

Poczta Walentynkowa

 

I-VIII

14 II 2019 r.

SU

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją  - akcja informacyjna

IV-VII

22 II 2019 r.

psycholog

Konkurs językowy Kim będę w przyszłości?

 

I-VIII

II 2019 r.

wszyscy n-le j. obcych

Olimpiada Matematyczna

 

I - III

II 2019 r.

R. Rabiej, K.Janik

Tydzień Języków Obcych Wieża Babel

 

I-VIII

III 2019 r.

wszyscy n-le j. obcych

Konkurs dla klas IV English is fun!

IV

III 2019 r.

M. Stawarz

Konkurs językowo-plastyczny dla uczniów kl. III

Mein hobby, My hobby

 

III

III 2019 r.

M. Kołodziej

I. Uznańska

Szkolny Konkurs Recytatorski dla kl. 1-3

 

I - III

III 2019 r.

J. Michalska

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

 

IV-VIII

III 2019 r.

E. Fijał

Dzień Otwartej Szkoły dla przyszłych uczniów klas I i ich rodziców

6 i 7-latki

rodzice

III 2019 r.

E. Rosłon, A. Olszewska

Dzień pamięci o Papieżu Janie Pawle II

 

I-VIII

IV 2019 r.

E. Rosłon, A. Kania

Szkolny internetowy konkurs informatyczny                dla klas 4-8 Mistrz komputera

IV -VIII

IV 2019 r.

M. Maguda

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Ekotest

 

IV -VIII

IV 2019 r.

S. Czerwińska, J. Michalska

Konkurs przyrodniczo – ekologiczny LOP Ochrona przyrody w Polsce

IV -VIII

IV 2019 r.

S. Czerwińska, J. Michalska

Konkursy czytelnicze

 

I - III

IV -VIII

IV 2019 r.

I. Omachel

Szkolny konkurs Jestem kulturalna/kulturalny              i dobrze się z tym czuję!

I -VIII

IV 2019 r.

B. Mrozowska - Paździur K. Homoncik

ŚWIĘTO SZKOŁY

 

I -VII

26 IV 2019 r.

E. Rosłon

Zespół promocji

Konkurs szkolny Bezpiecznie poruszam się         w sieci 

IV -VIII

IV- V 2019 r.

M. Maguda

Szkolenie uczniów klas I w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach programu WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować

 

I

IV-V 2019 r.

B. Borowska, M. Trela

Finał szkolnego Konkursu Ortograficznego

II - III

V 2019 r.

B. Lorenc, A. Olszewska

R. Kaliszewska

Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja

 

IV -VIII

V 2019 r.

J. Sroka, J. Steczko,

K. Homoncik

Szkolny konkurs mitologiczny

V

V 2019 r.

J. Filip, K. Homoncik,

M. Maik

Konkurs Bezpieczny Uczeń

 

II - III

V 2019 r.

B. Borowska, M. Trela

Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2

w Pływaniu

I-VII

V 2019 r.

S. Staniec

Szkolny Dzień bez Przemocy

 

I-VIII

VI 2019 r.

M. Homoncik, D. Gontko

Rajd Bobrzanie przeciw Przemocy

 

I-VIII

VI 2019 r.

M. Homoncik

Spotkania uczniów z funkcjonariuszami Policji

w zakresie bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji

I-VIII

I i II semestr

pedagog

Nie pal przy mnie proszę – realizacja profilaktycznego programu antynikotynowy dla klas 1-3

 

I - III

I i II semestr

pielęgniarka

Znajdź właściwe rozwiązanie – realizacja programu profilaktycznego

VI -VIII

I i II semestr

pedagog, psycholog

wychowawcy

Warsztaty kulinarne dla uczniów

 

I-VII

I i II semestr

Rada Rodziców

Poznajmy pracę strażaka – spotkanie uczniów z funkcjonariuszami straży pożarnej

V

II semestr

A. Nowak

Między nami kobietkami – zajęcia edukacyjne

nt. przemian i problemów wieku dojrzewania

 

VI – dz.

II semestr

pielęgniarka

Szkolny logopedyczny konkurs plastyczny Wesoła ortografia-trudne słówka

 

II-III

II semestr

M. Gotowt

Spotkanie dla uczniów klas siódmych w zakresie profilaktyki spożywania alkoholu

VII

II semestr

psycholog

Spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu dla dzieci klas 1-3

I - III

II semestr

psycholog

Audycje muzyczne

I - V

X-VI

A. Kania,  muzycy Filharmonii Jeleniogórskiej

Lekcje muzealne

I - VII

zgodnie z ofertą

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

Konkursy plastyczne i artystyczne

I - VII

zgodnie z ofertą

A. Kożuch, A. Kania

A. Tatko-Fujar

Wystawki tematyczne w bibliotece szkolnej

I - VII

cały rok

nauczyciele bibliotekarze

Wystawki okolicznościowe

IV- VIII

cały rok

A. Kożuch

Szkolna zbiórka elektrośmieci

I - VIII

cały rok

S. Czerwińska

Promowanie segregacji odpadów i recyklingu – zbiórka makulatury Ratujemy lasy

IV -VIII

cały rok

 M. Kołodziej, S. Czerwińska

Udział w ogólnopolskim programie Zbieraj baterie i telefony

I - VIII

cały rok

J. Michalska, S. Czerwińska

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Jeleniej Górze

I - VIII

cały rok

S. Czerwińska

Wycieczki edukacyjne połączone z lekcjami  do Karkonoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa w Krzeszowie

I - VIII

cały rok

J. Michalska, S. Czerwińska

Apele porządkowe

I - VIII

cały rok

pedagog, psycholog,

wicedyrektor

Profilaktyka zachorowań na grypę       

 

I - VII

w-g harmonogramu

pielęgniarka

Udział w akcji Złoty Grosik

 

I - VIII

w-g harmonogramu

E. Rosłon i SU

Wyjazdy do kina/teatru

 

I - VIII

zgodnie z ofertą

wychowawcy

Dyskoteki  szkolne i klasowe

IV- VIII

I i II semestr

SU, wychowawcy

Wycieczki i rajdy piesze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego

IV- VIII

I i II semestr

S. Czerwińska

Wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze

(piesze i autokarowe)

I -VIII

zgodnie z harmonogramem

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas

Turnieje i zawody sportowe (na różnych szczeblach)

I -VIII

zgodnie z ofertą

zespół kultury fizycznej

Konkursy przedmiotowe – szkolne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie ogólnopolskie, międzynarodowe

I -VIII

zgodnie z harmonogramem

nauczyciele przedmiotów

Apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2018/2019

I -VIII

VI 2019 r.

wicedyrektorzy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

I -VIII

21 VI 2019 r.

dyrekcja