O nas

  Szkoła Podstawowa nr2

 

 POŁOŻENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich mieści się w Kamiennej Górze przy ulicy Jeleniogórskiej 7. Budynek szkolny położony jest w miejscu dogodnym dla uczniów oraz rodziców. W bliskim sąsiedztwie znajduje się dworzec PKS, świetlica środowiskowa, a także Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna.

Bliskie usytuowanie boiska sportowego i krytej pływalni umożliwia realizację zajęć na tych obiektach.

 

BAZA

Nasza szkoła posiada odpowiednią bazę umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia i zapewniającą bezpieczeństwo. Dbamy o bogate wyposażenie, które systematycznie się powiększa. W procesie edukacji wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy, audiowizualny i multimedialny. W szkole działa dwupoziomowa biblioteka z czytelnią, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dwie sale komputerowe oraz pracownia przyrodnicza, umożliwiająca edukację na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wszyscy uczniowie kształcą się w bardzo dobrych warunkach. Sale lekcyjne są przystosowane do nauki na danym etapie edukacyjnym. Przestronne i kolorowe sale najmłodszych dzieci mieszczą się na parterze, niedaleko szatni i szkolnej świetlicy. Uczniowie z klas IV-VIII uczą się w gabinetach przedmiotowych. Szerokie korytarze i oznakowane ciągi komunikacyjne zapewniają bezpieczne poruszanie się po budynku, dzieci niepełnosprawne mają możliwość korzystania z windy. Pełnowymiarowa sala sportowa jest wyposażona w sprzęt sportowy i nagłaśniający. Przy sali znajdują się szatnie i węzły sanitarne oraz widownia dla kibiców i gości. Ponadto szkoła dysponuje dwiema mniejszymi salami sportowymi, w tym miejscem zabaw dla dzieci, powstałym w ramach projektu „Radosna szkoła”.
W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski. Mieści się siedziba Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Na terenie przyszkolnym znajduje się boisko tartanowe, są pasy zieleni i ławeczki, teren jest ogrodzony i monitorowany.

Zasoby lokalowe i sprzętowe spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiają organizację imprez o charakterze środowiskowym i gwarantują profesjonalną realizację procesów edukacyjnych.

 

ZMIANOWOŚĆ

Niewątpliwą zaletą nauki w naszej szkole jest praca w systemie jednozmianowym. Uczniowie z reguły rozpoczynają naukę o godzinie 8:00, dlatego mają większą możliwość uczestnictwa w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

 

KADRA

Szkoła Podstawowa nr 2 zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych. Nauczyciele systematycznie dbają o podniesienie swych kompetencji zawodowych, biorą udział w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego, podejmują kolejne stopnie awansu zawodowego.

Ponadto szkoła zapewnia uczniom i rodzicom fachową pomoc pedagoga, logopedy, szkolnego psychologa oraz nauczycieli specjalistów.

Szkoła zatrudnia pracownika ochrony.

 

SUKCESY

W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w licznych konkursach i zawodach sportowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych. Nasi uczniowie godnie reprezentują szkołę, odnosząc liczne sukcesy na różnych etapach: miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Najbardziej cieszy nas uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu laureata wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”, a także zajęcie przez naszą szkołę V miejsca na Dolnym Śląsku w rywalizacji sportowej.

 

TRADYCJE

Szkoła Podstawowa nr 2 to szkoła z wieloletnimi tradycjami, które są niezmiennie kultywowane. Duże znaczenie ma pielęgnowanie pamięci o Patronie szkoły. 28 kwietnia 2009 roku odbyła się wielka uroczystość z okazji obchodów XXX-lecia nadania naszej szkole imienia Tkaczy Śląskich. Dostąpiliśmy też zaszczytu odznaczenia Sztandaru szkoły Odznaką Honorową Sybiraka, co było uhonorowaniem długoletniej współpracy ze Związkiem Sybiraków.

Natomiast 25 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy wspaniały Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze. Przygotowania do uroczystości trwały kilka miesięcy i obejmowały różne działania poszerzające wiedzę o historii szkoły i wspaniałych Ludziach, którzy ją tworzyli . Dla wielu osób był to czas niezapomnianych wspomnień, wielkich wzruszeń i wyjątkowych spotkań.

W bogatą tradycję szkoły wpisują się liczne imprezy z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska.

Realizujemy liczna programy profilaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne, organizujemy festyny, kiermasze, akcje charytatywne, wycieczki, wyjazdy na „zieloną szkołę”, rajdy, turnieje, konkursy szkolne i międzyszkolne. Kultywujemy tradycje świąteczne i patriotyczne, podtrzymujemy pamięć o ważnych Polakach. Organizujemy Święto Szkoły, Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2. Zawsze chętnie pomagamy potrzebującym. W szkole z powodzeniem działa grupa wolontaryjna "Świetliki".

Współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, chętnie zapraszamy do siebie różnych gości.

Ważne wydarzenia z życia szkoły są na bieżąco upamiętniane w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w kronice szkolnej. Zachęcamy do odwiedzania GALERII.