O nas

  Szkoła Podstawowa nr2

 POŁOŻENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich mieści się w Kamiennej Górze przy ulicy Jeleniogórskiej 7. Budynek szkolny położony jest w miejscu dogodnym dla uczniów oraz rodziców. W bliskim sąsiedztwie znajduje się dworzec PKS, świetlica środowiskowa, a także Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna.

Bliskie usytuowanie boiska sportowego i krytej pływalni umożliwia realizację zajęć na tych obiektach.

 

BAZA

 

Nasza szkoła posiada odpowiednią bazę umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia i zapewniającą bezpieczeństwo. Dbamy o bogate wyposażenie, które systematycznie się powiększa. W procesie edukacji wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy, audiowizualny i multimedialny. W szkole działa dwupoziomowa biblioteka z czytelnią, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dwie sale komputerowe oraz nowo otwarta pracownia przyrodnicza, umożliwiająca edukację na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wszystkie dzieci uczą się w bardzo dobrych warunkach. Sale lekcyjne są przystosowane do nauki na danym etapie edukacyjnym. Przestronne i kolorowe sale najmłodszych dzieci mieszczą się na parterze, niedaleko szatni i szkolnej świetlicy. Uczniowie z klas IV-VI uczą się w gabinetach przedmiotowych. Szerokie korytarze i oznakowane ciągi komunikacyjne zapewniają bezpieczne poruszanie się po budynku, dzieci niepełnosprawne mają możliwość korzystania z windy. Pełnowymiarowa sala sportowa jest wyposażona w sprzęt sportowy i nagłaśniający. Przy sali znajdują się szatnie i węzły sanitarne oraz widownia dla kibiców i gości. Ponadto szkoła dysponuje dwiema mniejszymi salami sportowymi, w tym miejscem zabaw dla dzieci, powstałym w ramach projektu „Radosna szkoła”.
W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski i stomatologiczny oraz szkolny sklepik. Mieści się siedziba Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Na terenie przyszkolnym znajduje się boisko tartanowe, są pasy zieleni i ławeczki, teren jest ogrodzony

i monitorowany.

Zasoby lokalowe i sprzętowe spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiają organizację imprez o charakterze środowiskowym i gwarantują profesjonalną realizację procesów edukacyjnych.

 

ZMIANOWOŚĆ

 

Niewątpliwą zaletą nauki w naszej szkole jest praca w systemie jednozmianowym. Uczniowie z reguły rozpoczynają naukę o godzinie 8:00, dlatego mają większą możliwość uczestnictwa w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Oddziały przedszkolne pracują w systemie dwuzmianowym, co jest korzystne dla rodziców.

 

KADRA

 

Szkoła Podstawowa nr 2 zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych. Nauczyciele systematycznie dbają o podniesienie swych kompetencji zawodowych, biorą udział w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego, podejmują kolejne stopnie awansu zawodowego.

Ponadto szkoła zapewnia uczniom i rodzicom fachową pomoc znakomitych specjalistów w osobach pedagoga i logopedy oraz szkolnego psychologa.

 

SUKCESY

 

W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w licznych konkursach i zawodach sportowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i w zewnętrznych. Nasi uczniowie godnie reprezentują szkołę, odnosząc liczne sukcesy na różnych etapach: miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Najbardziej cieszy nas uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu laureata wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”, a także zajęcie przez naszą szkołę V miejsca na Dolnym Śląsku w rywalizacji sportowej.

 

TRADYCJE

 

Szkoła Podstawowa nr 2 to szkoła z wieloletnimi tradycjami, które są niezmiennie kultywowane. Duże znaczenie ma pielęgnowanie pamięci o Patronie szkoły. 28 kwietnia 2009 roku odbyła się wielka uroczystość z okazji obchodów XXX-lecia nadania naszej szkole imienia Tkaczy Śląskich. Dostąpiliśmy też zaszczytu odznaczenia Sztandaru szkoły Odznaką Honorową Sybiraka, co było uhonorowaniem długoletniej współpracy ze Związkiem Sybiraków.

W bogatą tradycję szkoły wpisują się liczne imprezy z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska.

Realizujemy programy profilaktyczne, organizujemy festyny, wycieczki, wyjazdy na „zieloną szkołę”, rajdy, turnieje, konkursy szkolne i międzyszkolne. Kultywujemy tradycje świąteczne i patriotyczne, podtrzymujemy pamięć o ważnych Polakach. Organizujemy Święto Szkoły,pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2.

Współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, chętnie zapraszamy do siebie różnych gości.

Ważne wydarzenia z życia szkoły są na bieżąco upamiętniane w kronice szkolnej.