Archiwum 2012/2013

REALIZACJA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W I SEMESTRZE 

ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i prezentowali umiejętności w następujących dziedzinach:

      NAUKA

 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna,
 • Ogólnopolski Konkurs „Śniadaniowa klasa” - kl. II-III,
 • Dolnośląskie Mecze Matematyczne- I etap, eliminacje,
 • Maraton Matematyczny,
 • Jan Paweł II – papież rodziny - międzyszkolny konkurs recytatorski,
 • Alfik Humanistyczny – etap szkolny i międzyszkolny,
 • Konkurs oratorski- konkurs międzyszkolny,
 • §  Konkurs znajomości Praw Dziecka: Czy jesteś wolny? A może czujesz się zniewolony? Twój głos w sprawie wolności,
 • zDolny Ślązaczek - etap powiatowy i wojewódzki,
 • Zdrowe odżywianie -szkolny konkurs poetycki,
 • Zwierzęta leśne- szkolny konkurs literacko-plastyczny,
 •  „Święto Dziękczynienia”- szkolny konkurs wiedzy o tym święcie.

        KONKURSY PLASTYCZNE

 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Europa w szkole”,
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” – etap powiatowy,
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Moje bezpieczne wakacje”,
 • §  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szlak cysterski”,
 • „Mój bohater wyszedł z książki” - konkurs powiatowy,
 • Jedziemy na Bukówkę” - konkurs powiatowy,
 • Ozdoby Bożonarodzeniowe - konkurs powiatowy,
 • Szkolny konkurs na najpiękniejszy klasowy pióropusz.

        DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
 • Udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii , płyt, telefonów „Stań po zielonej stronie mocy”,
 • Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”,
 • udział w Kamiennogórskim Festiwalu recyklingu - promowanie segregacji śmieci,
 • Inauguracja szkolnej akcji ekologicznej „ Z ekologię na ty”- zbiórka żołędzi i kasztanów, spotkanie  z myśliwym Koła Łowieckiego „Przepiórka.

 

        WYCIECZKI DYDAKTYCZNE

 • Na skrzyżowanie- poznajemy zasady ruchu drogowego,
 • Po najbliższej okolicy-cechy zabudowy
 • Obserwacja zmian zachodzących w ogrodzie, w lesie, na łące, w parku w różnych porach roku,
 • Wycieczka do piekarni – zapoznanie z etapami wypieku chleba,
 • Wycieczka dydaktyczna kl. 6 do Wrocławia- Planetarium, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery,
 • Wycieczka dydaktyczna do Eksploraparku w Wałbrzychu,
 • Wycieczka do Ośrodka szkoleniowego dla kierowców „Nauka Jazdy”- bezpieczeństwo na drodze, znaki drogowe.

 

 

        LEKCJE MUZEALNE

 • „ Darz bór - poznać i zrozumieć łowiectwo”,
 • „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”,
 • „ Z dziejów tkactwa”.

KULTURA

 

        UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Pasowanie na ucznia,
 • Pasowanie na przedszkolaka.

        APELE OKOLICZNOŚCIOWE

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013,
 • Z okazji Święta Niepodległości,
 • Podsumowanie pracy w I semestrze.

        IMPREZY KULTURALNE

 • „Z pamiętnika Sybiraka”  – spotkanie z Sybirakami
 • Pieśń ujdzie cało…” - spotkanie z pieśnią patriotyczną
 • Spotkanie z delegacją z Niemiec – przygotowanie programu artystycznego,
 • WOŚP- Koncert świąteczno-noworoczny,
 • Szkolny Dzień Dziękczynienia,
 • ·          "Zdrowa nauczka dla Jasia i Małgosi" udział w Festiwalu Teatralnym pod hasłem "Zdrowym być".
 • Udział w warsztatach filmowych dla kl. I-III - „Dlaczego to się rusza? Rodzaje animacji.” i klas VI-VI- „Dla tych, co się lubią śmiać i bać. Różne gatunki filmowe”,
 • Jasełka w wykonaniu klasy III a – pokaz dla szkoły, środowiska, przedszkola,
 • „Warzywne kukiełki” - oglądanie wystawy prac przedszkolaków,
 • Z Mikołajem do klas - mikołajki klasowe,
 • „Gwiazdka 2012” - Rada Rodziców,
 • Uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, wigilie klasowe, klasowe urodziny.

        GAZETKI I WYSTAWKI

 • „…i przyszło nam ginąć latemNiech pamięć pozostanie,
 • Zdrowie i higiena,
 • Bezpieczeństwo w szkole, wychowanie zdrowotne,
 • Biblioteka jest miejscem zaczarowanym z ok. Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych,
 • Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni,
 • Rok 2013 Rokiem J. Tuwima, W. Lutosławskiego i J. Czochralskiego,
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie , sami nie wiecie co posiadacie,
 • Julian Tuwim ;Twórcy literatury dziecięcej,
 • Wiersze o książce, bibliotece,
 • Prawa Dziecka,
 • Lokomotywa J. Tuwima,
 • 150 rocznica POWSTANIA STYCZNOWEGO,
 • „Aby ferie były bezpieczne”,
 • Wystawki okolicznościowe i tematyczne w klasach.

         

        TEATR, KINO

 • „Anioły są wśród nas” - musical,
 • „Opowieść wigilijna”- transmisja internetowa spektaklu teatralnego
 • „Czarnoksiężnik z krainy Oz” - transmisja internetowa spektaklu teatralnego,
 • „Wyspa dinozaurów” - film,
 • „Żółwik Sammy”- film,
 • „Strażnicy marzeń”- film,
 • „Most do Terabithi”- film.

        AUDYCJE MUZYCZNE

 • „Muzyka z temperamentem”,
 • „Muzyczne co i jak”,
 • „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”,
 • „Rzecz o zapomnianej kolędzie”,
 • „Jak karnawał to karnawał”.

        DYSKOTEKI

 • szkolna dyskoteka z okazji Halloween,
 • klasowa dyskoteka andrzejkowa dla klasy IVb,
 • klasowe dyskoteki integracyjne,
 • bal karnawałowy kl. I-III.

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

 

         SPORT

         ZAWODY MIEJSKIE

 • Mini piłka koszykowa (chłopcy, dziewczęta)

 

         ZAWODY POWIATOWE

 • Mini piłka ręczna (chłopcy, dziewczęta)
 • Sztafetowe biegi przełajowe(chłopcy, dziewczęta)
 • Dwubój nowoczesny(chłopcy, dziewczęta)
 • Szachy,
 • Mini piłka koszykowa (chłopcy),
 • Tenis stołowy (chłopcy, dziewczęta),
 • Sztafety pływackie (chłopcy, dziewczęta),

         FINAŁ DOLNOŚLĄSKI

 • Dwubój nowoczesny (chłopcy, dziewczęta),
 • Sztafety pływackie (chłopcy),

        TURYSTYKA I REKREACJA

 • IX Festyn Rodzinny- impreza promująca zdrowy styl życia,
 • XI Otwarte Mistrzostwa SP2 w Pływaniu pod patronatem Burmistrza miasta- impreza promująca zdrowy styl życia,
 • Mikołajkowy Turniej Tańca klas I-III,
 • Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw klas I-III,

  

WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO

 

Realizacja programu edukacyjno- profilaktycznego- „Mądrze żyć”

 

PROFILAKTYKA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM I PRZEDSZKOLNYM

„ ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”

 • Spotkania pedagoga i policjanta z uczniami kl.0-III nt.: „Bezpieczna droga do szkoły”, Bezpieczna ferie”;
 • Spotkanie z KOMISARZEM LWEM uczniów klas 0-III;
 • Apele wychowawcze: „Bezpieczeństwo w szkole. Prawa i obowiązki ucznia”;
 • Realizacja Programu profilaktycznego „Nie pal, proszę”;
 • Telefon zaufania 116 111.

 

 

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV-TYCH:

„ SAPER, CZYLI JAK „ROZMINOWAĆ” AGRESJĘ”

 • Spotkania psychoedukacyjne na godzinach wychowawczych z uczniami klas IV-tych: „Co to jest złość, agresja, przemoc?”, „Jak radzić sobie ze złością? Trening zachowań.”, „Co to jest złość? Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością.”, „Najlepszy kolega, koleżanka”, „Tolerancja, jak ją rozumieć?”

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU, NIKOTYNY I NARKOTYKÓW WŚRÓD  UCZNIÓW  KLAS V-VI:

„ WYGRAJMY MŁODOŚĆ”

 • Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga z uczniami na godzinach wychowawczych: „ Jestem na „nie” narkotykom”.
 • Realizacja Programu Profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
 • Warsztaty dla dziewcząt: „Między nami kobietkami”.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO CAŁEJ GRUPY UCZNIÓW:

 • Realizacja systemu szybkiego identyfikowania zagrożeń- szkolna skrzynka zaufania „POCZTA SOS”;
 • Popularyzacja materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej;
 • Wywiady środowiskowe , monitorowanie frekwencji uczniów- profilaktyka wagarów, zagrożeń patologią społeczną;
 • Indywidualna terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, opieka nad uczniami
  • z zaburzonym zachowaniem, wymagającymi opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 • Działalność Szkolnej Grupy Wolontaryjnej „Świetliki” zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji „SZLACHETNA PACZKA”;
 • Profilaktyka zachorowań na grypę- pogadanki profilaktyczne w klasach;
 • Organizacja bajkoterapii, zajęcioterapii w grupach przedszkolnych przez grupę wolontaryjną „Świetliki”;
 • Popularyzacja materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej wśród nauczycieli, uczniów, rodziców /gazetki ścienne, pokój nauczycielski „ Uwaga!”;
 • Wywiady środowiskowe , monitorowanie frekwencji uczniów- profilaktyka wagarów, zagrożeń patologią społeczną, niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem;
 • Profilaktyka przemocy w rodzinie;
 • Współpraca z wychowawcami, nauczycielami. Wymiana wiedzy i doświadczeń.
 • Udział w pracach Powiatowego Forum Pedagogów.

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

 • Organizacja bezpłatnych obiadów;
 • Wypłata dofinansowania zakupu podręczników ”WYPRAWKA 2011”.
 • Realizacja rządowego programu wsparcia uczniów pochodzenia romskiego;
 • Udział w akcji „SZKLANKA MLEKA”;
 • Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej;
 • Organizacja wsparcia dla uczniów w ramach programu stypendialnego województwa dolnośląskiego „SPRAWNY UCZEŃ”;
 • Współudział w organizacji pomocy „Stypendium szkolne”.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:

 Warsztaty dla rodziców:

 • „Moje dziecko jest uczniem. Jak pomóc dziecku sprostać wymaganiom szkolnym?”,
 • „Moje dziecko idzie do szkoły”,
 • Pedagogizacja rodziców na temat zdrowego odżywiania. Przedstawienie DEKALOGU ŚNIADANIOWEGO.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:


Urząd Miasta -Wydział Spraw Społecznych, Edukacji, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna; Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; kuratorzy społeczni, zawodowi Sądu Rodzinnego; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna; inspektorzy ds. nieletnich przy Powiatowej Komendzie Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Forum Pedagogów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Kamiennogórskie Stowarzyszenie „Razem”.

        AKCJE CHARYTATYWNE               

 • zbiórka pieniędzy „Góra Grosza”;
 • zbiórka nakrętek;
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- zebrano 5327,9 zł.
 • Akcja „Złoty grosik”
 • udział w akcji „SZLACHETNA PACZKA”,
 • Organizacja kiermaszu na rzecz zbiórki pieniędzy na implantowanie chorego  chłopca,
 • Tydzień wolontariatu szkolnego – akcja charytatywna,
 • Objęcie opieką wolontariuszy szkolnych grobu ofiar  Filii Obozu Gross Rosen w Kamiennej Górze.