GRYPA A/H1N1 – ZALECENIA DLA SZKÓŁ

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które w maju zostały przekazane do kuratoriów oświaty z zaleceniem zamieszczenia ich na stronach internetowych. Ponadto materiały te trafiły do wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na początku września będą one przekazane do szkół w formie ulotek.  Bieżące informacje dotyczące grypy A/H1N1 znajdują się na stronie internetowej www.pzh.gov.pl.

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilaktyczne

Należy:

• unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,

• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych

• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci

• myć często ręce

• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków

• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:

- dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

Należy:

• obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.

• informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym

• zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach

• organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego

• monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji

- rodziców

Należy:

• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego

• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić

• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza

• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania

• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni

• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa

• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

- dzieci i młodzieży

Należy:

• myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund

• jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem

w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi

• umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu

• unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą

• przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu