UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016

W pożegnaniu absolwentów naszej szkoły, które odbyło się 23 czerwca 2016 w sali sportowej,  wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Na początku uroczystości wychowawcy klas po raz ostatni odczytali listy obecności i powitali swoich uczniów. Po krótkiej prezentacji każdej klasy rozpoczęła się część oficjalna. Zgromadzeni wysłuchali przemówienia dyrektora szkoły i byli świadkami uroczystego ślubowania absolwentów. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali władzę i sztandar szkoły młodszym koleżankom i kolegom. Absolwenci natomiast podziękowali swoim rodzicom, nauczycielom i wszystkim przyjaciołom za wsparcie, pomoc i życzliwość w czasie sześcioletniej edukacji w szkole podstawowej. Wreszcie nadszedł najbardziej wyczekiwany punkt programu, czyli wręczenie nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sukcesy artystyczne i sportowe oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Wśród wszystkich absolwentów aż 44 osoby zostały wyróżnione za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 13 uczniów wpisało się do Złotej Księgi, tj. Marcelina Rakoczy, Małgorzata Stramka, Gracjan Zaręba, Julia Zioła, Klaudia Ałaszkiewicz, Michał Grzesik, Konrad Dąbrowski, Jessica Izer, Olga Gniaździńska, Piotr Maciaszek, Adrian Szarkowski, Aleksandra Ciupa, Emilia Nowak. Tytuł Superabsolwenta szkoły otrzymał Konrad Dąbrowski, Sportowcem Roku wśród dziewcząt została Emilia Nowak, a wśród chłopców Adrian Szarkowski. Na nagrodę w kategorii Odkrycie roku zasłużyła Alicja Szczepanik – Mistrzyni Polski Młodziczek w Piłce Nożnej. Z uwagi na duże zaangażowanie i aktywną  działalność na rzecz całej społeczności szkolnej decyzją Rady Pedagogicznej cztery osoby spośród rodziców absolwentów zostały uhonorowane tytułem Przyjaciela Szkoły:  Pani Sylwia Gnaździńska, Pani Karolina Bocheńska- Lesiuk, Pani Iwona Zioła i Pani Agnieszka Rukowicz. Pani dyrektor Lidia Rukowicz przekazała szczególne wyrazy wdzięczności Pani Sylwii Gniażdzińskiej, która przez kilka lat wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców, wkładając w to wiele serca i zawsze mając na uwadze dobro każdego ucznia naszej szkoły. Podczas uroczystości absolwenci wysłuchali wzruszających życzeń przekazanych przez przedstawicieli młodszych koleżanek i kolegów, Radę Rodziców i gości.

 

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia w gimnazjum, ale… to dopiero po wspaniałych WAKACJACH!