„SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY”

Dzisiaj, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w Ogólnopolskim Dniu Profilaktyki, odbył się w naszej szkole, już po raz szósty "SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY”.

 

Tego dnia wszyscy wzięliśmy udział w  imprezach, których naczelnym celem  było  promowanie  w środowisku idei MODY NA ŻYCIE WOLNE OD PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ:

 

 

 

 

  • w Zrywie Wolnych Serc
  • w IV Sztafecie „Przeciw przemocy”,
  • w IX Szkolnym Rajdzie „Bobrzanie przeciw przemocy”.

Podczas apelu, rozpoczynającego  „Szkolny Dzień bez Przemocy” uczniowie odczytali tezy Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki i zaprosili całą społeczność szkolną, obecnych rodziców

i zaproszonych gości do wykonania przez 60 sekund gestu bicia serca, który jest symbolem wolności- ZRYWEM WOLNYCH SERC.

Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, policjanci i strażacy wzięli udział w sztafecie. Udział w sztafecie był honorowy. Tym razem nie liczyła się rywalizacja.

Wszyscy uczestnicy sztafety zostali nagrodzeni złotymi medalami, bo w piękny sposób dali świadectwo walki z uzależnieniami, przemocą i agresją a tym samym potwierdzili, że zdrowy styl życia jest świetną alternatywą, sposobem na budowanie odpowiedzialnych relacji rówieśniczych, relacji

z młodszym i starszym pokoleniem.

 

Po sztafecie biegowej wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców udali się na trasy Szkolnego Rajdu „Bobrzanie przeciw przemocy”.

Podczas rajdu rozegrany został wśród uczniów konkurs wiedzy turystycznej i oraz z zakresu profilaktyki przemocy.

Zwycięzcami w konkurencji turystyczno-profilaktycznej byli:

 

I miejsce:                               II miejsce:                                   III miejsce:

Maciej Stawarz                       Gabryś Grygiel                                Szymon Czaplicki

Tomasz Baran                          Marek Gładysz                              Adrian Wojciul

Miłosz Ruciński                        Wiktoria Czuba                             Mateusz Barczyk

Radosław Kurzeja                    Emilia Klich                                   Alicja Szczepanik

Szymon Przychodzki               Oskar Ostrowski                            Miłosz Łachunowicz

Wiktoria Friedek                                                                         Fabian Szkaradek

Na apelu podsumowującym rajd zespoły klasowe  oraz uczniowie otrzymali dyplomy, a także nagrody rzeczowe.

Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich dzieci słodkie upominki z okazji Dnia Dziecka.

Szkolny „Dzień bez Przemocy” zakończyliśmy wspólnym  poczęstunkiem przy  grillu.

Impreza odbyła się w ramach realizowanego przez szkołę programu profilaktyczno-edukacyjnego „Mądrze żyć” współfinansowanego przez Urząd Miasta  Kamiennej Góry.

               

Wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz zaproszonym gościom: Policji i Straży Pożarnej serdecznie dziękujemy.

 Zwycięzcom gratulujemy!!