„BEZPIECZNE WAKACJE”

W środę, 15 czerwca, najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III oraz przedszkolaki z oddziałów „0”, wzięli udział w zorganizowanym przez pedagoga szkolnego spotkaniu z inspektorem ds. nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej Górze.

Tematem spotkania były zbliżające się wakacje- czas beztroskiego, bezpiecznego wypoczynku

i zabawy.

Uczniowie otrzymali wskazówki, jak bezpiecznie wypoczywać: w mieście na podwórku, w górach,

nad wodą.

Przypomniane zostały zasady korzystania z kąpielisk, a także kąpieli słonecznych.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją znajomość zasad zachowania podczas podróży oraz sposobów zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Wspólnie przećwiczyli numery telefonów alarmowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania życzyli sobie bezpiecznych, pogodnych i beztroskich wakacji.