DZIEŃ BEZ PRZEMOCY W NASZEJ SZKOLE

W tym roku szkolnym, już kolejny raz, nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. Tegoroczna V edycja programu realizowana jest pod hasłem „Rodzice są z nami”.

Nasz udział w programie w bieżącym roku szkolnym zaowocował powstaniem Szkolnej Grupy Wolontaryjnej „ŚWIETLIKI”, która aktywnie włączała się w akcje charytatywne oraz różne działania, podejmowane wspólnie z rodzicami.

Jednym z nich było zaplanowanie, przygotowanie i ostatecznie przeprowadzenie 6 czerwca w naszej szkole „DNIA BEZ PRZEMOCY”.

 

Z tej okazji wolontariusze wraz z opiekunem przygotowali dla wszystkich „kwiatki-kotyliony”, zaproszenia, krótki program i materiały propagandowe- ulotki.

Na zajęciach koła plastycznego uczniowie, pod opieką nauczyciela plastyki, wykonali plakaty na temat praw dziecka.

 

W poniedziałek 6 czerwca od rana wolontariusze witali w murach szkoły wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły uśmiechem i „kwiatkiem-kotylionem”, życząc miłego dnia.

Główne obchody szkolnego „DNIA BEZ PRZEMOCY” rozpoczęły się o godz.10:00 na I piętrze hollu szkoły.

Na te godzinę zaplanowano uroczyste otwarcie wystawy plakatu pod tytułem:

„SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO = ŚWIAT BEZ BRZEMOCY"

Pani Dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele oraz zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia wystawy.

Krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klas piątych uświetniła otwarcie i wprowadziła uczestników w tematykę wystawy.

Wystawie towarzyszyła akcja propagandowa na rzecz wychowania bez przemocy.

Wolontariusze rozdawali ulotki i materiały edukacyjne uczniom, rodzicom, nauczycielom.

Uczniowie klasy I c, II c, IV c, VI c z tej okazji wzięli udział w nietypowej lekcji wychowawczej na temat praw dziecka i wychowania bez przemocy.

Wystawa i akcja „DZIEŃ BEZ PRZEMOCY” spotkała się z przychylnością całej społeczności szkolnej.

Zgromadzone prace można oglądać przez 2 tygodnie.