IV KONKURS „BEZPIECZNY UCZEŃ”

10 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbył się  etap IV Konkursu „Bezpieczny uczeń”, którego celem było sprawdzenie umiejętności i wiadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród uczniów klas II-III. W pierwszym etapie na podstawie pogadanki odpytującej wyłoniono trzech przedstawicieli z każdej klasy.  Drugi etap konkursu polegał na przejściu sześciu stacji i poprawnym wykonaniu różnych ćwiczeń praktycznych i zadań. Poszczególne konkurencje na każdej stacji były oceniane przez jury, w skład którego weszli zaproszeni goście: funkcjonariusz policji p. Anna Fałowska – Bilska, funkcjonariusze straży pożarnej, p. Piotr Rzeszutek i p. Mateusz Janik, oraz nauczyciele - p. Beata Borowska, p. Marcin Trela, szkolna pielęgniarka p. Anna Jeleń i uczniowie, którzy biorą udział w konkursach bezpieczeństwa: Klaudia Kozik, Angela Salomon, Cyryl Wechmann.. Organizatorami IV Konkursu „Bezpieczny uczeń” byli p. Borowska i p. Trela.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki poczęstunek. Każda drużyna, reprezentująca swoją klasę, otrzymała apteczkę pierwszej pomocy. Ponadto dzieci, zależnie od zajętego miejsca, wróciły do domu z nagrodami rzeczowymi, tj. puzzlami, piłkami, skakankami, grami.


          
                  Wyniki zmagań drużyn klasowych w IV
Konkursie „Bezpieczny uczeń”


Klasy

Miejsce

Klasa

Skład drużyny

drugie

I

2 „d”

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

II

2 „c”

Arleta Górna, Paweł Górnik, Martyna Matusicka

III

2 „b”

Patrycja Koszkul, Wiktoria Radzis, Klaudia Rychlik

IV

2 „a”

Jakub Rusiecki, Wanessa Bielecka, Weronika Stolarczyk

trzecie

I

3 „d”

Aleksandra Majak, Livia Zakrzewska, Natalia Hofman

II

3 „a”

Kinga Bugaj, Anita Rendziewicz, Krystian Jasiński

III

3 „c”

Oliwia Grabka, Maciej Kwiecień, Julia Kwit

IV

3 „a”

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

V

3 „b”

Amelia Biskupska, Julia Matujza, Oliwia Falana

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!