PAMIĘTAMY…

Dnia 20 maja 2015 r., o godzinie 9:45, uczniowie klas 3 i 4 wraz z wychowawcami wzięli udział w szkolnym apelu, który został zorganizowany na cześć Jan Pawła II. uroczystość miała charakter widowiska, w którym członkowie Szkolnego Koła Teatralnego zaprezentowali życiorys Papieża-Polaka. Młodzi widzowie obejrzeli m. in. ciekawą prezentację multimedialną. Ponadto członkowie Szkolnego Koła Muzycznego pięknie wykonali utwory, które już zawsze będą nam się kojarzyć z Janem Pawłem II: „Lolek”, „Barka”, „Tak mówił papież” oraz „Tłumy serc”. Na koniec spotkania głos zabrała pani dyrektor Lidia Rukowicz, która w swym krótkim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na to, że Jan Paweł II to wzór godny naśladowania. Był, jest i będzie przykładem człowieka, dla którego najwyższym dobrem było okazywanie miłości względem bliźniego.

Udział w apelu skłonił młodych odbiorców do chwili zadumy i refleksji. Za przygotowanie spotkania odpowiedzialne były: p. Alicja Kania, p. Anna Kożuch oraz p. Elżbieta Rosłon.