PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW

  „Dobrze wychowywać, to dawać dobry przykład…”                                    

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich

w Kamiennej Górze

składają szczególne wyrazy wdzięczności

Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom  

zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły i uczniów

w roku szkolnym 2013/2014.

Państwa życzliwa postawa,

otwartość na potrzeby dzieci

oraz ciągła gotowość niesienia pomocy

wskazują wzorce godne naśladowania.

Doceniamy Państwa przyjaźń i troskę

o dobro każdego ucznia naszej szkoły. 

Dziękujemy za inicjatywę i aktywne uczestnictwo

 w codziennym życiu szkolnym, bo:

Na sukces szkoły składają się trzy rzeczy:

ideały nauczycieli, zaufanie uczniów oraz wsparcie rodziców...