„PRACOWNIA PRZYRODNICZA W KAŻDEJ GMINIE”

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze znalazła się wśród kilkudziesięciu szkół na terenie województwa dolnośląskiego, które przystąpiły do udziału w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymaliśmy nowoczesne wyposażenie pracowni przyrodniczej umożliwiające uczniom działania badawcze i eksperymenty w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W środę, 12 stycznia 2011r. odbędzie się w naszej szkole uroczystość otwarcia klasopracowni z udziałem władz wojewódzkich.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczy w projekcie

 „Pracownia Przyrodnicza w każdej gminie”.