SPRZĄTANIE ŚWIATA

W sobotę 18 września 2010 wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji wyrobienie wśród uczniów pozytywnych postaw w stosunku do środowiska naturalnego oraz rozbudzenie w nich świadomości ekologicznej.

Uczniowie wyposażeni w worki i ochronne rękawice wyruszyli z zapałem na jesienne porządki. Najmłodsi sprzątali boisko i bliższe okolice szkoły, a starsi- ulice i podwórka położone nieco dalej. Po powrocie do uczestników akcji można było wyczuć satysfakcję z dobrze wypełnionego zadania.

PAMIĘTAJMY! Udział w akcji „Sprzątania Świata” nie zwalnia nas z obowiązku dbania o stan środowiska naturalnego w ciągu całego roku!