PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Burmistrz Miasta pan Krzysztof Świątek wraz z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – panem Tomaszem Tilgnerem w dniu 12 stycznia 2011 r. otworzyli w naszej szkole nowoczesną pracownię przyrodniczą.

Pracownia powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Jesteśmy jedną ze 118 nowocześnie wyposażonych placówek dolnośląskich. Do uświetnienia uroczystości przyczyniła sie obecność wielu gości, m.in.: p. Marzeny Machałek – Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. p. Iwony Krawczyk – Radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, p. Waldemara Urbaniaka - kierownika Oddziału Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, p. Leszka Jaśnikowskiego - Starosty Powiatu Kamiennogórskiego, p. Andrzeja Mankiewicza – Przewodniczącego Rady Miasta, p. Bożeny Ziemiańskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego, księdza Edwarda Bigosa – Proboszcza naszej Parafii, Radnych Miasta i Powiatu Kamiennogorskiego, Dyrektorów miejskich i gminnych placówek oświatowych, Rady Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego i przemówień zaproszonych Gości, Dyrektora Szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Po przecięciu wstęgi nastąpiło zwiedzanie Pracowni przyrodniczej. Uczniowie, członkowie Koła Młodych Badaczy zaprezentowali gościom urządzenia znajdujące się w pracowni, m.in.: tablicę interaktywną, kamerę cyfrową i wizualizer. Przeprowadzili kilka doświadczeń przyrodniczych, chętnym gościom dokonali pomiaru ciśnienia tętniczego, umożliwili oglądanie przez mikroskopy cyfrowe wcześniej przygotowanych preparatów.

Opiekunka pracowni, p. Sylwia Czerwińska przy pomocy nowoczesnych urządzeń TESTICO przeprowadziła wśród Gości krótki sprawdzian wiadomości. Każdy mógł odczytać swój wynik wyświetlony na tablicy interaktywnej. Test wypadł pomyślnie!

Na zakończenie uroczystości uczniowie naszej szkoły przygotowali krótkie przedstawienie o życiu dwukrotnej polskiej noblistki – Marii Skłodowskiej – Curie. Najmłodsze dzieci popisały się umiejętnością tańców : cha – chy i samby.

Korzystanie z nowoczesnej pracowni na pewno przyczyni się do rozwijania zainteresowań uczniów, być może będzie początkiem przyszłej kariery naukowej któregoś dziecka.

 

Link do galerii.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczy w projekcie

 „Pracownia Przyrodnicza w każdej gminie”.