SPOTKANIE KLAS VI-TYCH Z „ARKĄ NOEGO”

Dnia 14.12.2010r. pedagog szkolny Danuta Cierpikowska zaprosiła uczniów klas VI-tych na spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z przedstawicielami Fundacji „Arka Noego” na temat:

„NARKOTYKOM I DOPALACZOM MÓWIMY, ”NIE!”

Uczniowie wysłuchali interesującego wykładu, uzupełnionego prezentacją multimedialną na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy oraz mechanizmów powstawania uzależnienia.

Swoimi  refleksjami podzielili się z uczniami młodzi ludzie, którzy wygrali walkę z uzależnieniem

i wyrwali się z sideł narkotyków.

Autentyczność  wypowiedzi oraz muzyka, która towarzyszyła spotkaniu, wywarły ogromne wrażenie na uczniach. Słowa, obrazy i dźwięki z pewnością na długo pozostaną w umysłach uczestników spotkania i przyczynią się do zwiększenia asertywności młodzieży.