DOLNOŚLĄSKIE MECZE MATEMATYCZNE

1. Organizatorem Dolnośląskich Meczów Matematycznych jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Celem imprezy jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży.

3. Udział w DMM jest bezpłatny, ale szkoły muszą pokryć koszty dojazdu na mecze. W wyjątkowych sytuacjach koszty te mogą zostać dofinansowane przez organizatorów.

4. Mecze DMM rozgrywane są w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W każdym meczu bierze udział 10-osobowa reprezentacja szkoły. Jej skład może ulegać zmianie z meczu na mecz.

5. Wszystkie szkoły uczestniczące w DMM otrzymują dyplomy i informacje o przebiegu imprezy, a nauczyciele podziękowania za pełnienie funkcji opiekuna reprezentacji szkoły. Szkoły biorące udział w finale otrzymują nagrody, a zwycięska drużyna puchar Przewodniczącego Zarządu Fundacji Matematyków Wrocławskich.

6. Nauczyciele - opiekunowie reprezentacji spotykają się na 3-dniowym seminarium szkoleniowym w listopadzie. Uczniowie - najlepsi uczestnicy DMM ze wszystkich szkół przybyłych na rozgrywki finałowe są zapraszani do udziału w obozie naukowym w czerwcu.

7. Zgłoszenie do DMM następuje drogą elektroniczną, za pomocą formularza on line (patrz MENU na marginesie). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września.

II. PRZEBIEG IMPREZY

1. W czasie przygotowań do eliminacji (wrzesień - październik) szkoły zgłoszone do DMM zapoznają się z regulaminem imprezy, zasadami rozgrywania meczów, rozgrywają mecze wewnątrzszkolne i rozwiązują zadania przygotowawcze na zajęciach kółek matematycznych. Można skorzystać z zestawów z poprzednich lat, polecamy też zapoznanie się z dyskusją na forum poprzednich edycji, co pomoże nabrać rozeznania w zasadach oceniania zadań ( patrz MENU na marginesie).

2. W eliminacjach (listopad-styczeń) mecze rozgrywane są w systemie grupowym z uwzględnieniem podziału na regiony według ustalonego harmonogramu, który zostanie przekazany opiekunom podczas seminarium.

3. Szkoły zgłoszone do DMM otrzymują od organizatorów terminarz spotkań, kontakt z przeciwnikami oraz zadania meczowe ze szkicami rozwiązań dla jury. Stroną organizacyjną meczów zajmują się uczestniczące w nich szkoły (ustalają gospodarza, godzinę i miejsce spotkania, skład jury, plan imprez towarzyszących itp.).

4. Szkoły, które po zgłoszeniu wycofają się z rozgrywek, karane będą roczną karencją, tzn. nie zostaną przyjęte na żadną z imprez organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich przez następny rok szkolny (patrz dział DLA NAUCZYCIELA > karencja w MENU na marginesie). To samo dotyczy szkół zdyskwalifikowanych.

5. Skład jury na każdy mecz ustalają opiekunowie drużyn. Powinni do niego wejść nauczyciele matematyki z obydwu szkół, ale mogą to być także osoby postronne - nauczyciele z innych szkół, studenci, a w przypadku meczu na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum - licealiści. Zależy nam na tym, żeby do wspólnej zabawy wciągnąć jak najwięcej osób.

6. Mecz rozpoczyna oficjalne otwarcie kopert z zadaniami (egzemplarze zadań otrzymują nauczyciele obu stron i każdy powinien okazać swoją kopertę w stanie nienaruszonym. Jeśli goście z powodu roztargnienia przyjadą na mecz bez swoich zadań, powinni przesłać je jak najszybciej na adres strony przeciwnej, w celu sprawdzenia nienaruszonego stanu koperty). Potem następuje przerwa na skopiowanie treści zadań dla wszystkich zawodników. Podczas rozgrywki zadania powinny być też udostępnione publiczności.

7. Za każdy wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 "duże" punkty, a za remis 1 punkt. Do półfinałów z każdej grupy wejdzie drużyna, która zdobędzie najwięcej dużych punktów. Jeśli takiej nie będzie - drużyna, która ma największą sumę różnic między małymi punktami zdobytymi i oddanymi we wszystkich meczach eliminacyjnych. Jeśli i takiej nie będzie - drużyna z największą sumą małych punktów. Ponadto w zależności od liczebności poszczególnych kategorii do półfinałów mogą wejść także najlepsze przegrane drużyny wyłonione wg powyższych kryteriów.

8. Protokoły z meczów eliminacyjnych muszą być przesłane do Instytutu Matematycznego UWr. Za wysłanie protokołu odpowiedzialni są gospodarze meczu. Szkoły odpadające w eliminacjach otrzymują dyplomy i zaproszenie na finały.

9. W półfinałach (luty-marzec) rozgrywki odbywają się w grupach ponadregionalnych zgodnie z przesłanym do szkół harmonogramem i wg podanych wcześniej reguł. Do dalszych rozgrywek przechodzą najlepsze szkoły z każdej grupy, wyłonione wg tych samych zasad, co w eliminacjach. Szkoły odpadające w półfinałach otrzymują dyplomy i zaproszenie na finały.

10. W rundzie finałowej (kwiecień-maj) w zależności od liczebności poszczególnych kategorii mogą zostać wprowadzone mecze "3/4 finałów". Zarówno one jak i mecze finałowe mogą odbywać się w formie trójmeczów. Dopuszczalne są rozgrywki w "dużym" i "małym" finale (mecz o I-II oraz III miejsce). Terminy rozgrywek finałowych ogłoszone będą po zakończeniu rundy eliminacyjnej. Wszystkie szkoły uczestniczące w finałach otrzymują nagrody rzeczowe.

11. Organizacją finałów DMM zajmuje się Instytut Matematyczny UWr. Są one imprezą otwartą dla publiczności. Podczas rozgrywek finałowych organizowane są odczyty popularnonaukowe dla wszystkich uczestników DMM oraz spotkania opiekunów reprezentacji, na których dzielone są miejsca na obóz naukowy. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu na finały, o ile kilka sąsiednich szkół wynajmie wspólny autokar. Podania w tej sprawie należy wcześniej przesłać na adres Fundacji Matematyków Wrocławskich.

12. Zachęcamy do organizowania rozgrywek w formie dwudniowych spotkań połączonych z miniobozem matematycznym. Szkoły, które zgłoszą organizację takich imprez, mogą otrzymać pomoc merytoryczną (wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów UWr). Koszty dojazdu i wykładowców pokryje Fundacja. Zachęcamy również szkoły do starania się o lokalne granty edukacyjne na ten cel. Służymy pomocą merytoryczną w tym zakresie.

13. Chcielibyśmy, aby każdy mecz stał się świętem matematyki w szkole. Proponujemy, aby nadać mu odpowiednią oprawę, zorganizować go przy szerokim udziale publiczności, zaprosić dyrekcję szkoły, rodziców i miejscowych notabli. Mile widziane byłyby słodycze lub drobne upominki dla zwycięzców. Po meczu gospodarze mogą zorganizować poczęstunek (zwłaszcza dla drużyn z innej miejscowości), pokazać swoją szkołę itp. Mamy nadzieję, że mecze DMM zaowocują nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczycielami i szkołami, współpracą kółek matematycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi imprezami.

Podział na grupy X DMM

ELIMINACJE

Propozycja podziału na grupy eliminacyjne. Poszukujemy szkół na vacaty w poszczególnych grupach. Możliwe są jeszcze zmiany w składach grup i ich "rozmontowanie" w przypadku zgłoszeń szkół dających wygodniejsze konfiguracje.

szkoły podstawowe

• SP Ciechów, SP Miękinia, SP 3 Środa Śląska, vacat - Kąty Wroc?

• SP 2 i SM Milicz, SP 3 Trzebnica, SP 1 Wołów, Niepubl. SP Wołów

• SP Chocianów, SP 12 Głogów, SP 7 Lubin, vacat - Polkowice?

• SP 1 Jawor, SP 5 Jawor, SP Pielgrzymka, SP Pogwizdów

• SP 11 Jelenia Góra, SP Jeżów Sudecki, SP 3 Kowary, SP Mysłakowice

• SP Mieroszów, SP Lubawka, SP Pisarzowice i SP Ptaszków, vacat - Bolków?

• SP 2 Wałbrzych, SP 15 Wałbrzych, SP 26 Wałbrzych, SP 28 Wałbrzych

• SP Pieńsk, vacat - Dłużyna?, vacat - Wegliniec?, vacat

• SP 1 Wrocław, SP 53 Wrocław,  SP Atut Wrocław, SP Primus Wrocław

• SP 3 Wrocław, SP 26 Wrocław, SP 72 Wrocław, SP Lauder-Etz Chaim Wrocław

• SP Kobierzyce, SP 64 Wrocław,  vacat - Borów?, vacat - Rogów Sob?

• SP Siechnice, SP 17 Wrocław, SP 46 Wrocław, SP 113 Wrocław

gimnazja

• GM 2 Głogów, GM 3 Głogów, GM Jerzmanowa, GM 2 Polkowice

• GM TWP Legnica, GM 1 Lubin, GM 4 Lubin, GM Salez. Lubin

• GM 1 Jelenia Góra, GM w ZSO Jelenia Góra, GM Mysłakowice, GM Sosnówka

• GM w ZSO Kamienna Góra, GM Lubawka, GM Pisarzowice, vacat - Bolków?

• GM Sobótka, GM Pszenno, GM 9 Wałbrzych, GM 12 Wałbrzych

• GM Lubiąż, GM 2 Wołów, Niepubl. GM Wołów, vacat - Brzeg Dln?

• GM 3 Bolesławiec, vacat - Lubań?, vacat - Zgorzelec?, vacat

• GM Miękinia, GM Środa Śląska, vacat - Kąty Wroc?, vacat

• GM 1 Oleśnica, GM Sport.-Jęz. Trzebnica, vacat - Twardogóra?, vacat - Milicz?

• GM 9 Opole, vacat - Opole?, vacat, vacat

• GM 1 Wrocław, GM 13 Wrocław, GM 25 Wrocław, GM 30 Wrocław

• GM 14 Wrocław, GM 28 Wrocław, GM 1 Ząbkowice Śl, GM 2 Ząbkowice Śl.

X Dolnośląskie Mecze Matematyczne (2010/2011)

terminarz X edycji

• zgłoszenia do 30 IX 2010

• zgłoszenia na seminarium nauczycieli do 20 X 2010

• seminarium wyjazdowe nauczycieli - Jakubowice 19-21 XI 2010

• eliminacje: AB i CD 30 XI, AC i BD 16 XII, AD i BC 10 I

• półfinały: terminy zostaną podane później

• finały: SP - 7 V 2011, GIM - 14 V 2011, LO - 28 V 2011

• obóz naukowy dla uczniów 19-23 VI 2011

grafik rozgrywek

• szkoły podstawowe

• gimnazja

• licea

miejsce finałów

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

sala HS

przebieg finałów

• 10:10 przedstawienie drużyn s. HS

• 10:20 rozwiązywanie zadań s. 704 i 705

• 10:15 wykład popularnonaukowy dla publiczności s. HS

• 10:30 spotkanie nauczycieli opiekunów reprezentacji s. 311

• 11:20 koniec rozwiązywania zadań

• 11:30 rozgrywka finałowa

• 13:30 zakończenie rozgrywki, rozdanie nagród w DMM i MSF

• 14:00 lody pojednawcze dla finalistów s. 604

sponsorzy

Gmina Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Urząd Miasta Opole

Magazyn Miłośników Matematyki

Świat Matematyki

Wydawnictwo Logi

CD Action

UCZNIOWIE  SP 2 W KAMIENNEJ GÓRZE, UCZESTNICY MECZÓW MATEMATYCZNYCH 2010/2011

1. JULKA SZKARŁAT 6A

2. BARTEK LEMAŃSKI 6B

3. DANIEL RYBKA 6B

4. ŁUKASZ MUĆWICKI 6D

5. ALA KOŁODZIEJ 6D

6. KORNELIA GUCWA 6D

7. AGNIESZKA ZIĘBA 6D

8. KASIA ŻELAZKO 6D

9. OSKAR FRĄCZEK 5A

10. WIKTOR HAMBERGER 5A

11. MARCEL KAPŁUN 5A

12. NATALKA KOŻUCH 5A

13. NIKOLA KWIATEK 5A

14. DOMINIKA KWIECIEŃ 5A

15. KONRAD KWIECIEŃ 5A

16. DAWID SROKA 5A

17. MICHAŁ WASIK 5A

DRUŻYNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE

MECZ nr 1  30.11.2010r.

1. WIKTOR HAMBERGEK - KAPITAN

2. JULKA SZKARŁAT

3. AGNIESZKA ZIĘBA

4. ŁUKASZ MUĆWICKI

5. BARTEK LEMAŃSKI

6. DANIEL RYBKA

7. OSKAR FRĄCZEK

8. NATALKA KOŻUCH

9. KONRAD KWIECIEŃ

10. DAWID SROKA

11. MICHAŁ WASIK - REZERWOWY