APELE WYCHOWAWCZE

W dniach 30.11.2010r, i 01.12.12.2010r. odbył się cykl spotkań Dyrekcji  szkoły, reprezentowanej przez Panią Elżbietę Fijał i Panią Annę Kalisiewicz oraz pedagoga szkolnego Danutę Cierpikowską z uczniami i wychowawcami klas I-VI.

Spotkania poświęcone były tematyce wychowawczej i profilaktycznej.

Tematem przewodnim spotkania z uczniami klas I-III było bezpieczeństwo:

„CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W DOMU, SZKOLE, W INTERNECIE I W GRONIE RÓWIEŚNIKÓW”.

Na spotkaniu z uczniami klas IV-VI pedagog poruszył temat:

„JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNYMI CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. NIE ZAMYKAMY OCZU…”

Ponadto, w tej grupie wiekowej pedagog szkolny Pani Danuta Cierpikowska zapoznała uczniów

z ważnym aktualnie tematem z zakresu profilaktyki uzależnień:

„MÓWIMY „NIE!” PAPIEROSOM, NARKOTYKOM, DOPALACZOM I INNYM ŚRODKOM PSYCHOAKTYWNYM”

Spotkania zostały zakończone uroczystym ogłoszeniem i podpisaniem przez uczniów oraz wychowawców „KONTRAKTÓW KLASOWYCH”, będących swoistym katalogiem zachowań społecznie pożądanych w sytuacjach szkolnych.