APEL - 1050. ROCZNICY PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ POLSKĘ