XVI REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Świerzawie odbył się etap powiatowy XVI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla szkół podstawowych pod hasłem „Ochrona Przyrody w Polsce". Organizatorem Konkursu był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach obejmujący zasięgiem swojego działania całe byłe województwo jeleniogórskie.

Celem konkursu było:

- poznanie form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego,

- poznanie roślin i zwierząt chronionych i ich siedlisk,

- poznanie zasad właściwego zachowania się na obszarach chronionych,

- kształtowanie właściwego stosunku do organizmów żywych,

- nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce,

- rozwijanie zainteresowania uczniów ekologią i ochroną środowiska,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych - uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskali, co najmniej 70 % prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne oraz dotyczące problemów ochrony środowiska w Polsce.

Zwycięzcą etapu rejonowego został uczeń naszej szkoły Maciej Maziakowski z klasy 6. Maciej weźmie udział w finale regionalnym, który odbędzie się w dniach 9-10 maja w Siekierczynie i Michałowicach k. Jeleniej Góry.

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny sukces Maćka

SCz