UCZCILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W bieżącym roku szkolnym uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się 10 listopada. Tym razem w przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły, bowiem zadaniem każdej klasy była nauka śpiewania wybranego utworu o treści patriotycznej. W dniu apelu odświętnie ubrani uczniowie klas 1 – 8 przybyli do udekorowanej barwami narodowymi sali sportowej pod opieką wychowawców i nauczycieli. 

Spotkanie otworzyła pani dyrektor, Agnieszka Tatko-Fujar, która powitała zgromadzonych i w kilku słowach zachęciła do wspólnego świętowania. Apel miał formułę montażu słowno-muzycznego. Rozpoczął się występem grupy uczennic grających na mandolinach. Maja Oleśków z klasy VIII d wykonała solowo pieśń pt. „Modlitwa o pokój”. Zebrała gromkie brawa. Następnie uczniowie prowadzący w swoich wystąpieniach przypominali wydarzenia z historii naszego narodu, które w 1918 r. ubiegłego wieku po 123 latach zaborów doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.  Natomiast pieśni patriotyczne zostały chóralnie odśpiewane przez uczniów poszczególnych klas. Akademia zakończyła się wspólnym wykonaniem hymnu państwowego. Taka formuła apelu pozwoliła wszystkim uczestnikom na bardziej świadome przeżywanie święta narodowego poprzez współodczuwanie wzruszeń, radości, patriotyzmu.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację: Magdalena Chałupa, Beata Mrozowska-Paździur, Anna Kalisiewicz, Marek Homoncik. W przygotowaniu dekoracji jak zawsze pomogła nieoceniona nauczycielka plastyki,  Anna Kożuch.