BĄDŹMY BEZPIECZNI!

Dnia 7 września w szkole odbyły się apele porządkowe, w których wzięły udział uczniowie klas 1 – 8.

Po raz kolejny przypomniano uczniom o bezpiecznych zachowaniach w szkole i poza nią. Dyrekcja, pedagodzy szkolni, psycholog i pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania podjęli tematy związane z kulturą osobistą, frekwencją na zajęciach, poszanowaniem szkolnego mienia oraz dbania o swoje zdrowie. Wspomniano również o zakazie bezwzględnego opuszczania terenu szkoły i nieodpowiedniego traktowania innych osób, a także o wzajemnej koleżeńskiej pomocy.

Pani Anna Jeleń poinformowała zgromadzonych o rozpoczynającym się od 12.09.2022 r. tygodniu profilaktyki chorób zakaźnych i związanych z tym tygodniem działaniach.