KROK 1

Lab ECO

Na zajęciach projektowych dowiedzieliśmy się, jak wiele działań człowieka może niekorzystnie wpływać na jakość naszych rzek, jezior, mórz i wód gruntowych. Na jakość wody wpływają bezpośrednie wypływy, np. z fabryki lub oczyszczalni ścieków. Wpływ mają również zanieczyszczenia z powszechnych źródeł, takie jak substancje odżywcze i  pestycydy  z działalności rolniczej oraz zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu.   Musimy dbać o środowisko, bo jest to nasze wspólne dobro. Zanieczyszczanie wód i powietrza spowoduje nieodwracalne skutki w przyrodzie. Żeby przyjrzeć się pracy oczyszczalni wód, planujemy we wrześniu zapoznać się bliżej z zasadami oczyszczania ścieków w kamiennogórskim zakładzie MPWiK.