„STOP PRZEMOCY”

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował konkurs „Stop przemocy". Brali w nim udział uczniowie naszej szkoły. Pandemia opóźniła rozstrzygnięcie konkursu, jednak doczekaliśmy się wyłonienia laureatów:

I miejsce Blanka Sergiel  kl. 3c

 II miejsce Jakub Pyrdoł  kl. 7d

 III miejsce Alicja Białecka kl. 3c

 Troje nagrodzonych uczniów otrzyma  bony do zrealizowania w  jednej z kamiennogórskich  pizzerii.