„BIAŁA WSTĄŻKA”

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia, we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kamiennej Górze, realizowaliśmy na terenie naszej szkoły szereg działań związanych z Akcją „Biała Wstążka”.

Celem tej międzynarodowej akcji jest przeciwdziałanie  przemocy ze względu na płeć. W kampanii co roku bierze udział ponad 150 krajów na świecie. Akcję zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie po wydarzeniach, do jakich doszło  6 grudnia 1989 r. w Montrealu. Wtedy to Marc Lepine zastrzelił 14 studentek. Po masakrze ok. 100 tys. mężczyzn na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń odbywają się marsze i inne działania pod znakiem białej wstążki.

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy realizowane były spotkania, warsztaty oraz bezpłatne porady specjalistów. 

W naszej szkole pedagog Joanna Łazarowicz, psycholog Anna Włodarczyk-Król oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego przygotowały ponad 600 białych wstążeczek, które były rozdawanie uczniom i nauczycielom w trakcie akcji informacyjnej. Ponadto mężczyźni i chłopcy mogli wyrazić swoją solidarność z akcją poprzez podpisywanie Deklaracji Prawdziwego Mężczyzny.