ENERGETYCZNIE EFEKTYWNIEJSZY DOLNY ŚLĄSK

Nasza szkoła znalazła się wśród dwudziestu dolnośląskich placówek, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach zadania publicznego pn. "Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk". Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Dolnego Śląska, która w konsekwencji będzie prowadzić do zwiększenia świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej.

           W dniu 24 listopada 2021 r. uczniowie klasy 5c uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach dotyczących efektywności energetycznej. Zajęcia podzielone zostały na trzy główne części i obejmowały zagadnienia:
I. Przyczyny zmian klimatu
II. Skutki zmian klimatu
III. Rozwiązania

           Wprowadzeniem do tematu efektywności energetycznej było omówienie kwestii związanych z działalnością człowieka i spowodowanych jego działalnością zmian klimatycznych. Uczestnictwo w warsztatach bazowało na nauce myślenia przyczynowo-skutkowego w aspekcie zmian klimatycznych oraz myślenia o efektywności energetycznej nie tylko jako o sposobie oszczędzania zasobów, lecz także o sposobie walki ze zmianami klimatu.  Najaktywniejsi uczniowie otrzymali nagrody w postaci ekologicznych notesów.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie dowiedzieli się, że kreatywne, innowacyjne pomysły pomagają ludziom żyć wygodnie i dostatnio z neutralnym wpływem na klimat.