PRZYJĘCIE PIERWSZAKÓW W POCZET CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

29 listopada uczniowie  klas: 1a, 1b, 1c i 1 d uczestniczyli  w uroczystości pasowania na czytelnika.  Dzieci poznały zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Uczniowie otrzymali również Wyprawki Czytelnicze* przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii Mała książka - wielki człowiek, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

*Każda szkoła podstawowa otrzymała nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka Pierwsze abecadło, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem oraz kreatywny alfabet.