REGIONALNY KONKURS BIOLOGICZNO - EKOLOGICZNY

We wtorek 26 października w naszej szkole odbył się szkolny etap XXVI Regionalnego Konkursu Biologiczno - Ekologicznego dla uczniów klas 7-8 pod hasłem ”Ochrona przyrody w Polsce”. 

Cele konkursu:

- poznanie form ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery, ochrona gatunkowa) ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego;

- poznanie roślin i zwierząt chronionych i ich siedlisk w Polsce;

- poznanie zasad właściwego zachowania się na obszarach chronionych, kształtowanie właściwego stosunku do organizmów żywych;

- nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce;

- rozwijanie zainteresowania uczniów ekologią, ochroną środowiska i ochroną przyrody;

- zrozumienie potrzeby ochrony świata istot żywych i edukacji ekologicznej;          

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji;

- budzenie zainteresowań literaturą popularno-naukową z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.

 

Laureatkami konkursu zostały:

Hanna Pawlik (8e), która uzyskała 26 punktów;

Julia Słowińska (8e) i Anna Chamerska (7d), które uzyskały po 22 punkty na 30 możliwych.

                                                                            Serdecznie gratulujemy