SZLACHETNA PACZKA

Nasza szkoła już po raz siódmy przygotowała pomoc potrzebującej rodzinie w ramach projektu “Szlachetna Paczka”. Głównym założeniem tej akcji charytatywnej jest dotarcie do najbardziej potrzebujących osób i przygotowanie pomocy, która będzie odpowiadać na ich konkretne potrzeby. W tegorocznej XX. edycji projektu wsparcie otrzymało ponad 14 000 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.  “Mądrą pomoc” otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni i nie czekają na jałmużnę. Wśród nich znajdują się także osoby, które nie poradzą sobie same – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Koordynacją tej akcji na terenie naszej szkoły zajęli się wolontariusze ze szkolnej grupy “Świetliki”. W tym roku, ze względu na pandemię, zadanie to było wyjątkowo trudne. W ramach przedsięwzięcia udało sie jednak zebrać odzież, żywność, środki czystości oraz pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych dla rodziny rzeczy.  20 kartonów “z pomocą” przygotowanych i pięknie zapakowanych przez nasze “Świetliki”, zostało przekazanych do magazaynu Szlachetnej Paczki w Boguszowie - Gorcach, skąd wolontariusze dostarczą je rodzinie. Wartość darów to ponad 6500 złotych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w przygotowanie “Szlachetnej Paczki”. W pomoc zaangażowali się uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, firma  Impuls oraz  OHP z Kamiennnej Góry.

 

Opiekun szkolnej grupy wolontariuszy: p. Monika Stawarz

 

Szkolna Grupa Wolontariuszy “Świetliki”

MS