SZKOLNA GRUPA WOLONTARIUSZY „ŚWIETLIKI”

Społeczność naszej szkoły już po raz siódmy przygotowuje pomoc dla potrzebującej rodziny w ramach projektu Szlachetna Paczka. W tym roku na nasze wsparcie czeka pan Przemysław, który samotnie wychowuje 13-letnią Donatę. Szczegóły dotyczące rodziny zostały przesłane uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły przez dziennik elektroniczny.

W przygotowanie Paczki możemy się włączyć na 2 sposoby:

 

wpłacając dowolną sumę na konto Rady Rodziców SP2 ( za zebraną kwotę zakupimy potrzebne artykuły)

Nr konta: 19 8395 0001 0018 0656 4059 0001

Koniecznie z dopiskiem SZLACHETNA PACZKA

Pieniądze można wpłacać do dnia 30 listopada 2020 r.

przynosząc do szkoły wymienione w załączniku artykuły (można je zostawiać u pana ochroniarza do dnia 9 grudnia w godz. 8:00 – 15:00)

Szkolna Grupa Wolontariuszy „Świetliki”