WYNIKI KLASOWEGO KONKURSU WIEDZY O RÓŻAŃCU

W poprzednim tygodniu naszej pracy, w klasach: 5B, 6C oraz 7B odbył się Klasowy Konkurs Wiedzy o Różańcu. Zadaniem uczestników było pisemne rozwiązanie testu, który składał się z zadań zamkniętych (Prawda/Fałsz) oraz otwartych. W zależności od wieku uczniów, ilość poleceń do wykonania była zróżnicowana. Do konkursu przystąpili wszyscy (obecni w danym dniu) uczniowie z wyżej wymienionych klas.

Oto najlepsze wyniki:

KLASA 5B:

 I m.

Hanna Bocheńska – Lesiuk

Mateusz Duda

Filip Ogorzałek

II m.

Maja Łomnicka

Helena Matusiak

Ernest Nowak

 

III m.

Tomasz Przychocki

Seweryn Zioła

 

KLASA 6C:

 

I m. Ksawery Majerski

II m. Eryk Nowak

II m. Marek Gładysz

 

KLASA 7B:

I m. Maksymilian Lenkiewicz

II m. Iwona Makowska

III m. Oliwia Sroka

Wyróżnieni uczniowie otrzymali oceny cząstkowe z religii (6). Dyplomy oraz pamiątkowe nagrody dla najlepszych (pierwsze trzy miejsca) zostały wręczone w czasie katechezy. Wszystkim uczestnikom Konkursu Wiedzy o Różańcu gratuluję !

 

Organizator: Elżbieta Rosłon

ER