WYCIECZKA DO KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

W dniach 6-7 października uczniowie klas: 5A i 5B uczestniczyli w wycieczce do Wałbrzycha. Odwiedzili tam nieczynną już od 24 lat kopalnię węgla kamiennego „Julia”. Piątoklasiści zostali najpierw oprowadzeni przez przewodnika po Muzeum Przemysłu i Techniki, gdzie obejrzeli zgromadzone eksponaty dotyczące historii górnictwa z tego terenu. Znalazły się tam stroje górnicze, tj. ubrania robocze, mundury i czako (czapki górnicze), urządzenia do komunikacji, lampy górnicze czy aparaty ratownicze. Zobaczyli miejsca obsługujące pracę górników, urządzenia do odstawy i transportu urobku, maszyny wyciągowe, przetwornice prądu stałego i szybowskazy. Dzieci mogły także usiąść w wagonie kolejowym, który przewoził górników pod ziemią do wyrobisk. Następnie zwiedziły trasę, gdzie pracowali górnicy. Ciekawym momentem wycieczki było wejście na wieżę widokową, skąd można było zaobserwować nową - wyremontowaną oraz starą część kopalni.

Uczniowie dowiedzieli się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca górnika.

Opiekunami grup byli: p. Małgorzata Rusnarczyk, p. Mariusz Maik oraz przewodnik turystyczny p. Jerzy Rubach.

 

MR