KAŻDY KONIEC, TO POCZĄTEK CZEGOŚ NOWEGO ... POŻEGNANIE UCZNIÓW KL. 8A, 8B, 8C

„Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj.”

(M. Twain)

25 czerwca uczniowie kl. 8a, 8b oraz 8c wraz z wychowawcami zakończyli kolejny niezwykle wymagający rok szkolny. Każdy z oddziałów osobno uczestniczył w zorganizowanym pożegnaniu w wyznaczonym czasie. Przygotowana dla ósmoklasistów uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor – Anna Kalisiewicz, która wyraziła szczególne podziękowania rodzicom uczniów klas ósmych za wieloletnią współpracę oraz twórczy wkład na rzecz szkoły. Następnie zwróciła się w stronę członków Rady Rodziców, dziękując im za wielkie zaangażowanie, niezwykłą atmosferę oraz skuteczną działalność w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Pani dyrektor przekazała także wyrazy uznania dla grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji za rzetelną i sumienną pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków. Następnie szczególne słowa zostały skierowane do bohaterów tej uroczystości – ósmoklasistów. Były to gratulacje z okazji ukończenia szkoły oraz życzenia udanych wakacji i powodzenia w kolejnym etapie edukacji. Nastepnie zgodnie z tradycją Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie w obliczu godła i sztandaru szkoły. 

W późniejszej części uroczystości pani dyrektor wraz z wychowawcami: p. Marcinem Trelą, p. Sylwią Czerwińską oraz p. Moniką Stawarz,  gratulowali wszystkim uczniom wyników w nauce i innych osiągnięć. Wyróżnionym ósmoklasistom, którzy zdobyli najwyższą średnią oraz odnieśli sukcesy w konkursach, artystycznych i przedmiotowych oraz zawodach sportowych, zostały wręczone statuetki, dyplomy, a także  nagrody i listy gratulacyjne dla rodziców. Do Złotej Księgi wpisały się: Nikola Mongiało, Katarzyna Szewczyk, Aleksandra Majak, Julia Maciaszek, Natalia Jede. Nominację do tytułu Superabsolweta 2020 otrzymała Natalia Hofman z klasy 8A, natomiast decyzją rady pedagogicznej Superabsolwentem szkoły została Nikola Mongiało z klasy 8B. Tytuł Sportowiec Roku w kategorii dziewcząt przyznano Klaudii Zdanowicz z 8C, a w kategorii chłopców Filipowi Kwiatkowskiemu z 8B. Spośród rodziców wyróżniono Panią Katarzynę Czerniak-Hofman, która otrzymała odznakę Przyjaciela szkoły. Następnie starszych kolegów symbolicznie pożegnali uczniowie klas siódmych, którzy przygotowali pamiątkowe upominki  - kubeczki z maksymą amerykańskiego pisarza Marka Twaina:

„Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj.” 

Ponadto, uczniowie kl. 7a i 7c wykonali fotokolaż z wiadomością: „Żegnajcie drodzy absolwenci” oraz „ Do widzenia drodzy absolwenci”.

W uroczystości uczestniczyli wicedyrektorzy: p. Elżbieta Fijał i p. Małgorzata Kepel.

Koniec spotkania umilony został wręczeniem kwiatów dyrekcji, nauczycielom oraz  wychowawcom. Po tych wzruszających i miłych chwilach,  uroczystość dobiegła końca. 


Drodzy Ósmoklasiści !!!
Życzymy Wam wielu sukcesów, dobrych wyborów, spełnienia marzeń!

Wierzymy, że wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, będziecie rozwijać w kolejnych latach edukacji.

Uroczystość prowadził: p. Jan Sylwester Homoncik

Przygotowanie dekoracji: p. Alicja Kania, p. Anna Kożuch, p. Joanna Filip, p. Agnieszka Tatko-Fujar, p. Elżbieta Rosłon, p. Beata Mrozowska-Paździur

Wykonanie filmów oraz zdjęć: p. Marek Homoncik

Zredagowanie tekstu: p. Elżbieta Rosłon

Drukowanie dyplomów i listów gratulacyjnych: p. Marcin Maguda